Người tiêu dùng yêu cầu xử lý dịch vụ chất lượng kém
Các Website khác - 14/03/2006

Người tiêu dùng yêu cầu xử lý dịch vụ chất lượng kém

Năng lượng cho mọi người là chủ đề ngày "Quyền của người tiêu dùng thế giới" năm 2006 - được tổ chức vào ngày 15.3 hằng năm - là công bố của Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Thương mại và Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng VN chiều 13.3 tại Hà Nội.

Theo Giáo sư Nguyễn Thiện Phú - Phó Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng VN, mỗi năm đã có 400-500 vụ khiếu nại của người tiêu dùng VN bị xâm hại khi mua phải hàng hoá, hoặc được cung cấp dịch vụ chất lượng kém, gửi tới hội yêu cầu xử lý.

Công Thắng