Nhà đầu tư gián tiếp nước ngoài nhóm họp tại VN
Các Website khác - 09/11/2005

Ngày 8 và 9/12 tới, gần 100 nhà đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) trong lĩnh vực quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ, ngân hàng... nhóm họp tại TP HCM. Đây là lần đầu tiên VN tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư FII.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Quản lý quỹ đầu tư tư nhân Vinacapital - VOF (đơn vị tổ chức) Don Lam cho biết, qua các năm huy động vốn ở nước ngoài, có nhiều nhà đầu tư rất tiềm năng nhưng lại thiếu thông tin về văn hóa cũng như môi trường đầu tư của VN. Họ chỉ biết đến VN qua báo chí, truyền hình, thậm chí có người còn nghĩ VN vẫn còn chiến tranh. Trong khi đó, các định chế đầu tư FII đang nắm giữ một lượng vốn khoảng 100 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê chưa chính thức của Vinacapital, vốn đầu tư FII vào VN hiện chỉ chiếm hơn 1% trong tổng vốn đầu tư nước ngoài. Ông Lam cho rằng, so với các nước khác trong khu vực và nhu cầu của nền kinh tế phát triển thì tỷ lệ này còn quá khiêm tốn.

Nguyễn Thùy