Nhiều dự án công nghiệp chậm tiến độ
Các Website khác - 23/02/2006

Bộ Công nghiệp vừa có báo cáo về tình hình đầu tư toàn ngành, theo đó có khá nhiều dự án thực hiện chậm so với kế hoạch, làm tăng chi phí, nhiều công trình phải điều chỉnh thiết kế, dự toán.

Cụ thể, dự án Giấy Bãi Bằng chậm 24 tháng làm đội chi phí lên 263 tỷ đồng. Giấy Việt Trì chậm 33 tháng, tăng chi phí 171,2 tỷ đồng. Dự án Giấy và Bột giấy Thanh Hoá thực hiện từ 2001, theo báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt thì cuối năm 2006 sẽ vận hành, nhưng đến nay chưa thực hiện xong giải phóng mặt bằng, chưa phê duyệt thiết kế khả thi tổng dự toán.

Có dự án chưa lường hết các yếu tố biến động của chi phí xây dựng, tỷ giá ngoại tệ, nên khi đi vào hoạt động không có hiệu quả như dự án Dây chuyền xử lý giấy vụn OCC của Công ty Giấy Tân Mai. Dự án đầu tư máy thổi màng LDPE 3 lớp nâng cao năng lực sản xuất của Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến chậm do áp dụng hình thức đấu thầu không đúng so với quy định.

Bộ Công nghiệp cũng liệt kê một số dự án nhóm B, nhóm C bị kéo dài do khó khăn về thu xếp nguồn vốn, nhất là vốn vay.

V.P.