Phạt... nhầm!
Các Website khác - 15/11/2005

CÂU CHUYỆN QUẢN LÝ
Phạt... nhầm!

Hải Yến

Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định: Tổ chức, cá nhân được giao quản lý, sử dụng biên lai thuế, phí, lệ phí... nếu làm mất sẽ bị phạt tiền từ 500.000đ đến 3 triệu đồng, thậm chí có thể lên tới 5 triệu đồng.

Nghị định số 185/2004/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán đã xoá bỏ việc xử phạt vi phạm hành chính khi tổ chức, cá nhân làm mất chứng từ kế toán. Điều đó có nghĩa là, việc phạt vi phạm hành chính do làm mất chứng từ quy định tại Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC không còn hiệu lực nữa, vì quyết định của bộ trưởng có hiệu lực pháp lý thấp hơn nghị định của Chính phủ.

Thế nhưng, trong thời gian vừa qua, một số cục thuế, chi cục thuế các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương vẫn thực hiện Quyết định 30/2001/QĐ-BTC và vô tư... phạt các tổ chức, cá nhân khi làm mất hoá đơn, chứng từ, biên lai thu thuế. Như vậy là đã phạt... nhầm. Cái sự nhầm lẫn này có thể là do cán bộ thuế chưa thuộc bài, nhưng chủ yếu là do Bộ Tài chính không có văn bản sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC một cách kịp thời.

Lạ hơn nữa là, một quan chức cao cấp của Bộ Tài chính cho biết, nếu tổ chức, cá nhân nào đã bị phạt, đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì sẽ không được hoàn lại. Đúng là một cách xử lý lạ đời. Điều đó có nghĩa là, cơ quan quản lý, công chức nhà nước cứ vô tư sai, hậu quả đã có dân chịu.