Nhập khẩu thêm 40.000 tấn đường thô
Các Website khác - 10/09/2005

Nhập khẩu thêm 40.000 tấn đường thô

Bộ Thương mại vừa kiến nghị Chính phủ cho nhập khẩu thêm 40.000 tấn đường thô để sản xuất, chế biến thực phẩm, bánh kẹo trong tháng 9 và 10. Nguyên nhân là nhu cầu đường trong 2 tháng này vào khoảng 190.000 tấn nhưng hiện lượng tồn kho trong nước chỉ còn 150.000 tấn.

Theo Hiệp hội Mía đường, niên vụ mía 2005 - 2006, do hạn hán nên sản lượng đường giảm khoảng 200.000 tấn và dự kiến năm 2006, cả nước sẽ thiếu hụt khoảng 150.000- 200.000 tấn đường. Đ.C