Tăng vai trò kinh tế tư nhân
Các Website khác - 09/09/2005
Kế hoạch phát triển Kinh Tế - Xã Hội 5 năm 2006 - 2010:
Tăng vai trò kinh tế tư nhân
Đ.Chúc - T.Minh

Xuất khẩu gạo ở cảng Sài Gòn.
Trong hai ngày (7- 8.9), Bộ KH&ĐT và Ngân hàng Thế giới tại VN (WB) đồng chủ trì Hội thảo "Kế hoạch phát triển KT- XH 5 năm 2006 - 2010". Hàng loạt câu hỏi được đặt ra: Làm gì để đạt tốc độ tăng trưởng trung bình trong giai đoạn 2006 - 2010 từ 7,5 - 8%/năm; làm gì để GDP đạt từ 85 - 89 tỉ USD/năm và thu nhập đầu người đạt 950 - 1.000 USD/năm vào năm 2010"?

Đẩy mạnh cải cách
Đó là ý kiến khá thống nhất của các chuyên gia và các nhà quản lý kinh tế đưa ra tại cuộc hội thảo. Theo Trưởng đại diện Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại VN Jordan Ryan, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh sẽ trở thành một trụ cột quan trọng của nền kinh tế, đóng góp tỉ trọng lớn vào tăng trưởng GDP.

Đại diện ĐSQ Nhật Bản cũng cho rằng: Trong thời gian qua, VN tăng trưởng khá nhanh, nhưng khả năng cạnh tranh còn nhiều vấn đề phải bàn. Ông này cho hay: Hiện tỉ trọng vốn dành cho khu vực DNNN vẫn chiếm tỉ lệ cao và khi cạnh tranh bình đẳng, các DN này sẽ có ưu thế hơn. Riêng trong lĩnh vực công nghiệp, giai đoạn 2001 - 2005, tốc độ tăng trưởng kinh tế tư nhân luôn đạt từ 23 - 24%/năm, trong khi khu vực kinh tế nhà nước chỉ đạt 11%/năm và khu vực kinh tế có vốn ĐTNN đạt từ 16-17%/năm.

Sân chơi bình đẳng
Khi được hỏi về chương trình cải cách khu vực tư nhân ở VN, ông Martin Rama - chuyên gia kinh tế trưởng WB tại VN, cho rằng: VN cần phải hướng các cuộc cải cách vào việc hoàn thiện nền kinh tế thị trường. Bản dự thảo kế hoạch 5 năm tới đã có nhiều điểm đổi mới hơn so với các kế hoạch truyền thống, tuy nhiên vẫn cần phải chỉ ra được những biện pháp cải cách mạnh mẽ hơn nữa.

Trước hết là cải cách cơ cấu. Cần tạo ra một sân chơi bình đẳng để các thành phần kinh tế có thể cạnh tranh trên nền tảng chung. Khu vực tài chính cũng cần được cơ cấu lại nhằm phân bổ các nguồn lực thích đáng hơn. Các ngân hàng này cần phải hoạt động theo hướng thu lợi nhiều hơn từ việc cho vay đối với các dự án hiệu quả, bất kể dự án này là của khu vực tư nhân hay từ tiền ngân sách nhà nước.

VN đang nỗ lực để hội nhập với kinh tế toàn cầu. Gia nhập WTO là một bước rất quan trọng. Ngoài ra cần phải liên kết kế hoạch phát triển và các nguồn quỹ, ví dụ như ngân sách và các nguồn lực công sẽ được huy động ra sao, sự phát triển thị trường trái phiếu sẽ như thế nào khi người dân sắp sửa được mua trái phiếu do Chính phủ bán.

"Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới, VN có đề ra mục tiêu tăng trưởng từ 7,5-8%/năm, nhưng có rất nhiều nhân tố nằm ngoài kiểm soát của Chính phủ, ví dụ như giá dầu tăng, dịch cúm gia cầm. Ngoài ra, kể cả những vấn đề nằm trong tầm kiểm soát của Chính phủ thì việc có những thông tin chính xác cũng rất cần thiết, ví dụ như "giá" của các khoản nợ xấu của các ngân hàng thương mại nhà nước là bao nhiêu. Do vậy, việc đưa ra một dự đoán chắc chắn là khá khó khăn". (Ông Martin Rama - chuyên gia kinh tế trưởng WB tại VN)