Tin "vịt" thắng thế!
Các Website khác - 25/10/2005

Tin "vịt" thắng thế!

Khi quyết định mua/bán chứng khoán, nhà đầu tư dựa vào thông tin từ các công ty niêm yết. Nhưng tình trạng thông tin đến tay nhà đầu tư quá chậm, làm lỡ mất cơ hội đầu tư hoặc quyết định đầu tư sai, khiến các nhà đầu tư tỏ ra khá bức xúc.

Lãnh đạo Trung tâm Giao dịch chứng khoán HN (HAST) giải thích: Việc công bố thông tin nhất thiết phải tuân thủ theo quy trình. Nếu công ty niêm yết chuyển một mẩu tin nào đó đến HAST, phòng thông tin sẽ kiểm tra và hỏi lại công ty nếu có gì nghi ngờ. Sau đó, tin sẽ được chuyển sang phòng thị trường để công bố lên trang web.

Quy trình trên sẽ làm cho việc công bố thông tin chậm ít nhất là vài tiếng đến cả một ngày, thậm chí khi đến được với nhà đầu tư, thông tin đã lạc hậu.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc HAST khẳng định: "Tính nhanh nhạy là cần thiết, song quan trọng là thông tin đó phải được công bố khách quan và minh bạch tới tất cả các nhà đầu tư!".

Trong khi HAST còn đang "mải mê" kiểm tra tính đầy đủ và hợp lý về mặt thủ tục của thông tin, thì thông tin đã được rò rỉ tràn lan trên thị trường, thậm chí cả tuần, trước khi có thông tin chính thức.

Chẳng ai dám khẳng định thông tin rò rỉ từ đâu: Từ Cty niêm yết hay trong bản thân quy trình xử lý thông tin của trung tâm chứng khoán, chỉ biết rằng, những thông tin "vỉa hè" vài ngày sau đó lại được kênh thông tin chính thức "xác nhận"!

Về lý thuyết, doanh nghiệp để lộ thông tin sẽ là tự đánh mất uy tín của mình; người có thẩm quyền tiếp cận thông tin mà để rò rỉ, sẽ bị xử phạt từ hành chính đến hình sự.

Nhưng trên thực tế, chưa có vụ rò rỉ nào được điều tra và đương nhiên chẳng có ai bị xử lý. "Tin vịt" vì thế vẫn "thắng thế" ở thị trường.

Minh Giang