Tổ chức Diễn đàn năng suất chất lượng lần thứ 10
Các Website khác - 26/10/2005

Tổ chức Diễn đàn năng suất chất lượng lần thứ 10

Diễn đàn năng suất chất lượng lần thứ 10 với chủ đề "Con đường tới thành công" do Trung tâm Năng suất VN (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng) tổ chức diễn ra từ 27-28.10 tại Hà Nội - nhằm cung cấp cho các DN những thông tin cập nhật về các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế, các công cụ cải tiến năng suất và nâng cao hiệu lực của hệ thống quản lý, xây dựng tổ chức định hướng vào khách hàng, đáp ứng mục tiêu phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của DN VN.

N.Lan