TP HCM tìm được vốn cho cơ sở hạ tầng
Các Website khác - 12/10/2005

Quỹ đầu tư phát triển đô thị thành phố (HIFU) vừa cho biết, có thể huy động được 150 triệu USD và gần 40 triệu EUR trong giai đoạn 2006-2007 theo kế hoạch huy động vốn dài hạn cho thành phố để phát triển hạ tầng.

Hiện HIFU đã tiếp cận dự án tài trợ phát triển hạ tầng đô thị địa phương của Ngân hàng Thế giới (WB). Khác với các dự án vay vốn ODA trước đây, ở dự án này Bộ Tài chính sẽ đứng ra vay vốn từ WB và giao các quỹ đầu tư thực hiện quản lý cho vay lại các dự án hạ tầng kỹ thuật của địa phương, theo một quy trình thống nhất do WB đặt ra, dưới sự giám sát của WB và Bộ Tài chính.

Theo HIFU, chương trình này có quy mô tài trợ khoảng 150 triệu USD. WB cho vay trong 40 năm, với lãi suất 0% và chi trả phí cam kết là 0,5%/năm, phí dịch vụ 0,75%/năm. Đối tượng ưu tiên cho vay là các dự án hạ tầng có nguồn thu tại thành phố. Đối với các dự án không có nguồn thu thì phải nằm trong danh mục ưu tiên của địa phương và do ngân sách địa phương bố trí hoàn trả.

Dự kiến giữa năm 2006, WB sẽ tổ chức thẩm định và lựa chọn 2, 3 quỹ đầu tư địa phương để tài trợ vốn và đợt giải ngân đầu tiên dự kiến sẽ triển khai đầu năm 2007. HIFU đã phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư và các đơn vị liên quan để xác định các dự án cho nguồn vốn tài trợ này.

Cũng trong đợt này, HIFU đã tiếp cận với Cơ quan phát triển Pháp (AFD), nhằm đạt được một thỏa thuận tài trợ tín dụng, với các điều kiện ưu đãi để đầu tư vào các dự án y tế, giáo dục, môi trường và nhà cho người có thu nhập thấp. Chương trình có hạn mức tín dụng là 30 triệu euro trong đợt 1. Thời hạn vay là 12 năm, trong đó tối đa 4 năm ân hạn.

Điểm thuận lợi lớn của nguồn vốn này là tài trợ dưới dạng các khoản vay trực tiếp dành cho doanh nghiệp hoặc các cơ quan Nhà nước mà không cần có bảo lãnh của Chính phủ. Ngoài ra, AFD sẽ xem xét khả năng tài trợ hỗ trợ kỹ thuật cho HIFU một khoản vay ưu đãi đặc biệt từ 2 đến 5 triệu euro, thời hạn 30 năm, bao gồm 10 năm ân hạn và lãi suất 1%/năm. Đặc biệt, AFD còn hỗ trợ không hoàn lại khoản 50.000 euro để HIFU có thể thiết lập một bộ phận chống rửa tiền với quy trình phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế và các quy định theo pháp luật hiện hành của VN.

Nguyễn Thùy