TPHCM: Ngày 1.7.2006 chưa thể thi hành Luật Nhà ở
Các Website khác - 30/06/2006

TPHCM: Ngày 1.7.2006 chưa thể thi hành Luật Nhà ở

Ngày 29.6, tại TPHCM, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức phổ biến, triển khai Luật Nhà ở cho 24 quận, huyện và cán bộ chủ chốt của thành phố.

Theo ông Đỗ Phi Hùng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng - tại TPHCM đến ngày 1.7.2006 vẫn chưa thể triển khai thi hành Luật Nhà ở, vì cho đến nay Chính phủ vẫn chưa có nghị định hướng dẫn.

Thái Dương