Ưu đãi khác cho không
Các Website khác - 20/02/2006

Ưu đãi khác cho không
Anh Xuân

Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) đang xây dựng nghị định về doanh nghiệp khoa học công nghệ (DN KHCN) để trình Chính phủ thông qua. Với điều kiện chính là hoạt động dịch vụ và sản xuất sản phẩm mới trên cơ sở nghiên cứu KHCN hoặc sử dụng công nghệ sản xuất mới lần đầu áp dụng tại VN... DN KHCN được khẳng định là loại hình DN mới, có tính đột phá và sẽ đóng góp lớn cho kinh tế VN.

Tuy nhiên, dự thảo có 2 điểm gây băn khoăn. Một là chỉ thành lập mới, chứ không chuyển đổi các DN đang hoạt động cho dù các DN này đáp ứng đủ điều kiện. Hai là dự thảo đề ra 5 ưu đãi chủ yếu về miễn giảm thuế, nhằm mở rộng cửa cho DN KHCN phát triển.

Ban soạn thảo cho rằng: Nếu mở rộng gồm cả các DN đang hoạt động thì số lượng DN KHCN sẽ rất lớn, không quản lý xuể. Đồng thời, với số lượng lớn các DN hưởng ưu đãi thì Nhà nước sẽ giảm nguồn thu ngân sách, không còn ý nghĩa ưu đãi.

Đến đây, có các câu hỏi đặt ra: Tại sao loại hình DN mới, không phải là sự kế thừa, phát triển DN đang có đủ thế mạnh và tiềm lực? Bên cạnh đó, việc ưu đãi nên hiểu là sự tạo điều kiện để phát triển, hay là một cái gì đó cho không? Các chuyên gia kinh tế cho rằng: Cần phải phát triển cái tốt đang có, bên cạnh sự sáng tạo mới. Như thế sẽ bền vững. Hơn thế, nó là động lực giúp cơ quan quản lý phải nâng cao năng lực của mình.

Đặc biệt, cũng cần phải hiểu: Ưu đãi là sự tạo điều kiện phát triển, từ đó DN làm ăn khấm khá, Nhà nước có thêm nguồn thu. Nó khác hẳn với cho không, nghĩa là cái đem cho có thể còn, nhưng cũng có thể mất. Đồng thời, nên ưu đãi đối với người có tài, DN có khả năng chứ cũng chẳng nên ưu đãi cho sự yếu kém, lay lắt.