Vẫn phải nắm đằng chuôi
Các Website khác - 24/09/2005

Vẫn phải nắm đằng chuôi
Bích Hằng

Quyết định cổ phần hoá (CPH) Ngân hàng Ngoại thương VN (VCB) vừa được Chính phủ thông qua được xem là bước ngoặt mở đầu cho lộ trình CPH một loạt các ngân hàng thương mại nhà nước. Đây cũng là một quyết định khá chậm trễ dù chỉ thị của Chính phủ cho phép CPH VCB đã có từ cách đây hơn một năm.

Cuối cùng, Nhà nước vẫn giữ cổ phần chi phối của VCB với mức vốn nắm giữ không dưới 51% vốn điều lệ. Phần vốn nhà nước tại ngân hàng này vẫn được giữ nguyên. VCB là doanh nghiệp nhà nước quan trọng, nên phương án "nắm đằng chuôi" vẫn là "bất di bất dịch" khi CPH. Dù thế, với 49% còn lại, những cổ đông chiến lược vẫn có cơ hội tham gia hội đồng quản trị và quản trị điều hành ngân hàng, chuyển giao công nghệ quản lý.

Những người làm chính sách CPH VCB thì cho rằng, ngân hàng là một doanh nghiệp lớn, hạch toán phụ thuộc, CPH ngân hàng là CPH đồng thời toàn hệ thống nên phức tạp hơn nhiều việc CPH các TCty, với những doanh nghiệp hạch toán độc lập. Ngân hàng cũng là lĩnh vực rất nhạy cảm. Phương án "nắm đằng chuôi" đảm bảo rằng, ngân hàng vẫn là của Chính phủ để chủ động lường trước những rủi ro nguy hiểm có thể xảy ra, khi VN mới mở cửa thị trường.

Tuy nhiên, thu hẹp phần sở hữu nhà nước trong VCB là lộ trình tất yếu phải làm. Nhưng đó là việc sau này, chưa biết chắc là trong bao lâu nữa, khi cổ phần của VCB trước mắt vẫn chỉ được bán ra một cách dè dặt (mỗi đợt không quá 10% vốn điều lệ). Nhưng quyết định mở màn này cho thấy ngay những "huyết mạch" của nền kinh tế cũng đang dần dần được "bơm" thêm dưỡng khí bằng nhiều cách.

Tiếp sau VCB, hy vọng bước CPH 4 ngân hàng thương mại nhà nước khác, với hàng nghìn chi nhánh và hàng chục tỉ USD vốn điều lệ, sẽ được khơi thông nhanh chóng hơn.