Vỏ bia chai bị đánh thuế, vỏ bia lon được miễn
Các Website khác - 20/12/2005

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu bia chai không trừ giá trị vỏ chai. Đối với bia lon, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được trừ giá trị vỏ theo mức ấn định tính cho một lít bia.

Trong trường hợp bán bia chai thu hồi vỏ, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt cũng không tính giá trị vỏ chai. Bộ Tài chính sẽ quy định cụ thể mức giá vỏ được trừ trong từng thời kỳ cho phù hợp và hướng dẫn giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt, bảo đảm nguyên tắc không phân biệt đối xử giữa hàng hóa sản xuất trong nước và hàng hóa nhập khẩu.

Bia chai thu hồi vỏ sẽ được miễn thuế phần vỏ
Bia chai thu hồi vỏ sẽ được miễn thuế phần vỏ. Ảnh: Anh Tuấn

Đó là một trong những nội dung quan trọng trong Nghị định 156 do Thủ tướng Phan Văn Khải ký ban hành ngày 15/12 về việc sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế Giá trị gia tăng.

Cũng theo nghị định sửa đổi này, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa sản xuất trong nước là giá do cơ sở sản xuất bán ra, chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa có thuế giá trị gia tăng. Đối với hàng hóa nhập khẩu, đó là giá tính thuế nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn hoặc giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế không bao gồm phần thuế nhập khẩu được miễn, giảm.

Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa, dịch vụ sẽ thực hiện theo biểu thuế tiêu thụ đặc biệt mới, quy định Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế giá trị gia tăng, không phân biệt hàng hóa nhập khẩu hay hàng hóa sản xuất trong nước. Trong đó đáng chú ý là thuế suất với bia chai và bia lon vẫn giữ như hiện hành là 75%, còn thuế với bia hơi và bia tươi cùng áp dụng mức 30% kể từ 2006 và sẽ nâng lên 40% kể từ 2008. Từ trước tới nay, thuế với bia hơi là 30% và bia tươi là 70%.

Đối với mặt hàng ôtô, luật hiện hành có sự phân biệt thuế suất tiêu thụ đặc biệt giữa xe nhập khẩu và xe lắp ráp trong nước. Theo đó, xe nhập khẩu từ 5 chỗ trở xuống, từ 6 đến 15 chỗ và từ 16 đến dưới 24 chỗ chịu thuế suất tương ứng 80%, 50% và 25%. Còn xe lắp ráp trong nước cũng với 3 loại trên hiện chỉ chịu thuế suất bằng một nửa so với xe nhập. Với luật sửa đổi, mức thuế được thống nhất giữa xe nhập và lắp ráp trong nước, lần lượt là 50%, 30% và 15% tương ứng với 3 loại 5 chỗ trở xuống, từ 6 đến 15 chỗ và từ 16 đến dưới 24 chỗ.

Ngoài ra, hàng mã là đồ chơi trẻ em và các loại hàng mã dùng để trang trí sẽ không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Minh Khuyên