Xuất khẩu đồ gỗ cả năm có thể vượt 1,5 tỷ USD
Các Website khác - 09/09/2005
Xuất khẩu đồ gỗ cả năm có thể vượt 1,5 tỷ USD

Tin từ Bộ Thương mại cho biết, các doanh nghiệp chế biến gỗ trong tháng 8 đã xuất khẩu thêm 128 triệu USD, đưa kim ngạch đồ gỗ 8 tháng đạt 966 triệu USD, tăng 47,3 % so cùng kỳ năm trước.

Dự kiến cả năm có khả năng xuất khẩu gỗ sẽ vượt 1,5 tỷ USD, tiếp tục dẫn đầu các ngành hàng nông lâm sản xuất khẩu (năm 2004 đạt 1,054 triệu USD).

Thị trường thế giới vẫn còn nhiều thuận lợi, Việt Nam đang là bạn hàng thứ 4 về hàng gỗ vào Nhật bản, dự kiến cả năm thị trường này sẽ đạt 175 triệu USD. Đồ gỗ Việt Nam vào Mỹ đã đạt 103 triệu USD nhưng chỉ mới chiếm 1,65% kim ngạch nhập khẩu đồ nội thất vào thị trường này.

(Theo TBKTVN)