Bộ Công an cung cấp số điện thoại tố cáo tiêu cực
Các Website khác - 07/11/2005
Cảnh sát giao thông chờ nhận mãi lộ ở Vĩnh Phúc.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm cung cấp 4 số điện thoại theo đường dây nóng là: 06942877 - 06942593 - 06941224 - 06942608. Mọi thông tin liên quan đến các hành vi tiêu cực của công an đều có thể gọi đến các số này.

Sau khi Chính phủ chỉ đạo xử lý nghiêm cảnh sát giao thông nhận mãi lộ, ngày 4/11, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm đã chủ trì họp với Giám đốc Công an Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc.

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu giám đốc công an 3 tỉnh kiểm tra, xác minh, kết luận và xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, sai phạm (nếu có). Bộ chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát họp với các đơn vị chức năng và công an địa phương có biện pháp thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý.

Trước mắt, Bộ Công an giao cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ và phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân xem xét quyết định có thể khởi tố vụ án "đưa, nhận, môi giới hối lộ" để điều tra.

(Theo Công An Nhân Dân)