Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về trợ giúp pháp lý
Báo Tiếng chuông - 29/03/2016
Trong 2 ngày 28-29/3, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về trợ giúp pháp lý.
Toàn cảnh hội thảo - Ảnh: Thùy Chi

 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, Luật Trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đã ra đời 8 năm, trong thời gian qua Luật Trợ giúp pháp lý đã phát huy hiệu quả và nhận được sự ủng hộ của người dân và các cấp chính quyền các cấp. Tuy nhiên, hiện nay điều kiện và hoàn cảnh đã có nhiều thay đổi nên Luật Trợ giúp pháp lý đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế như quan niệm về trợ giúp pháp lý chưa rõ ràng, một số quy định về người được trợ giúp pháp lý chưa bao quát hết các nội dung trong công ước về các quyền dân sự, chính trị của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam tham gia... Chính vì vậy, cần phải sửa đổi một số điều khoản của Luật Trợ giúp pháp lý. Quốc hội cũng đã đồng ý đưa vào chương trình xem xét, thảo luận việc sửa đổi Luật này trong các kỳ họp tới.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo một số định hướng cơ bản xây dựng Luật Trợ giúp pháp lý sửa đổi của Cục Trợ giúp pháp lý. Đồng thời, được các chuyên gia quốc tế chia sẻ kinh nghiệm về hệ thống trợ giúp pháp lý ở Israel, Philippines và Australia. Bên cạnh đó, trao đổi và bình luận về các nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý sửa đổi.

Thứ trưởng Lê Thành Long đề nghị, trên cơ sở tham khảo các báo cáo kinh nghiệm của các quốc gia trong triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý, cần tập trung xem xét thảo luận những nội dung liên quan đến phạm vi điều chỉnh của Luật, người được trợ giúp pháp lý và hình thức, lĩnh vực thụ hưởng; người thực hiện trợ giúp pháp lý, việc tổ chức hệ thống trợ giúp pháp lý và các trình tự, thủ tục yêu cầu, thực hiện trợ giúp pháp lý... Đây là những vấn đề Bộ Tư pháp cần được tham mưu, giúp cho việc đề xuất sửa đổi Luật Trợ giúp pháp lý phù hợp với xu hướng chung của thế giới và đáp ứng được thực tiễn của hoạt động trợ giúp pháp lý tại Việt Nam.

Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/1/2007 của Chính phủ Việt Nam quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, quy định người nhiễm HIV là một trong những nhóm người được trợ giúp pháp lý. Để tăng cường công tác phối hợp giữa Ngành Y tế và Ngành Tư pháp, ngày 01/12/2014, Bộ Y tế và Bộ Tư pháp đã ban hành Quy chế phối hợp số 1192/QC-BYT-BTP trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hỗ trợ và trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV, nhằm tạo cơ chế phối hợp giữa ngành y tế và ngành tư pháp từ trung ương tới địa phương.

Việc trên nhằm triển khai có hiệu quả hoạt động phòng, chống HIV/AIDS và tăng cường khả năng tiếp cận của người nhiễm HIV với dịch vụ trợ giúp pháp lý trên phạm vi cả nước. Đồng thời, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế trực tiếp làm công tác phòng, chống HIV/AIDS và đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý về công tác phối hợp trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV.