Chưa nên đưa bảo hiểm thất nghiệp vào Luật
Các Website khác - 08/03/2006

Theo ý kiến của nhiều đại biểu quốc hội TP HCM, tại buổi góp ý Dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội ngày 7/3, bảo hiểm thất nghiệp là vấn đề mới, chưa phù hợp với điều kiện Việt Nam hiện nay, nên chưa cần đưa ngay vào Luật.

Bà Trần Thị Thanh Diệu, Ủy viên thường trực HĐND TP HCM, cho rằng, hiện vấn đề thất nghiệp, công việc không ổn định, đặc biệt là nông dân trong thời gian không có mùa vụ rất phổ biến, phức tạp. Bảo hiểm thất nghiệp không thể một sớm một chiều thực hiện được, nên cần có thời gian thí điểm, rút kinh nghiệm, chưa thể đưa vào dự án luật Bảo hiểm ngay.

Còn theo Trưởng Phòng lao động tiền lương, tiền công của Sở Lao động thương binh xã hội Nguyễn Thị Dân, những người có nhu cầu lao động trong số các lao động thất nghiệp chiếm tỷ lệ rất thấp. Nhưng số lao động thất nghiệp theo thống kê thì không phải là ít. Việc quy định chế độ bảo hiểm cho người thất nghiệp sẽ hình thành bộ máy làm công tác quản lý, chi trả tiền bảo hiểm xã hội cho các đối tượng thất nghiệp rất phức tạp.

Đồng tình với những quan điểm trên, nhiều đại biểu khác còn cho rằng, không nên phân biệt mức tham gia đóng bảo hiểm xã hội ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Tiền lương và phụ cấp thực trả đã được xác định là chi phí lương để quyết toán với cơ quan thuế, tránh việc các doanh nghiệp né tránh, đối phó.

H.T.