Công tác dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi cho người nghiện ma túy, người bán dâm
Các Website khác - 07/03/2006
Người sau cai nghiện
không những được lao động
mà còn được học văn hóa.
Ngày 18-1-2006 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,  Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BLĐTB&XH- BGD&ĐT-BYT hướng dẫn công tác dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy.
Thông tư này áp dụng đối với người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy (sau đây gọi tắt là đối tượng) đang chữa trị và cai nghiện tại các trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội, cơ sở quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện được thành lập theo quy định của pháp luật (sau đây gọi tắt là trung tâm).

Học văn hóa:

Tùy theo trình độ văn hóa của đối tượng mà áp dụng chương trình học văn hóa phù hợp.

Đối với các đối tượng chưa biết chữ hoặc chưa học hết chương trình tiểu học, áp dụng chương trình tiểu học.

Đối với đối tượng đã học xong chương trình tiểu học hoặc chưa học hết chương trình trung học cơ sở, áp dụng chương trình trung học cơ sở.

Đối với đối tượng đã học xong chương trình trung học cơ sở hoặc chưa học hết chương trình trung học phổ thông, áp dụng chương trình trung học phổ thông. Chương trình học văn hóa được giãn thời gian của mỗi môn học hoặc từng phần của bài học, phù hợp với đặc điểm tâm lý, sức khỏe của đối tượng, nhưng không quá 50% tổng số thời gian theo yêu cầu của khóa học và phải đảm bảo mục tiêu, nội dung và hướng dẫn của chương trình học văn hóa theo quy định.

Giáo dục phục hồi hành vi nhân cách

Đối tượng sau khi chữa trị, cai nghiện phục hồi, đủ sức khỏe học tập thì trung tâm có trách nhiệm tổ chức giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách.

Chương trình giáo dục chuyên đề bao gồm: Giáo dục đạo đức, giáo dục công dân và pháp luật; xây dựng lối sống, nếp sống có văn hóa; quan hệ ứng xử trong đời sống gia đình và xã hội; giáo dục lao động và sinh hoạt; giáo dục sức khỏe và phòng chống HIV/AIDS; giáo dục lịch sử; an ninh quốc phòng và truyền thống dân tộc; quan điểm của Đảng và Nhà nước đối với đối tượng... nhằm phục hồi hành vi, nhân cách cho đối tượng. Nội dung, chương trình giáo dục chuyên đề chuyên sâu cần bổ sung hoặc giảm nhẹ hay tăng cường, để phù hợp đặc điểm từng nhóm đối tượng cụ thể. Riêng đối tượng là người sau cai nghiện ma túy thì nội dung, chương trình bổ sung giáo dục về lao động và sinh hoạt nhân cách, đạo đức và pháp luật; tăng cường biện pháp phòng, chống tái phạm, tái nghiện ma túy.

Đối với người học hết chương trình tiểu học và từ 16 tuổi trở xuống: Nội dung, chương trình được giảm nhẹ, không đưa những nội dung phức tạp, khó hiểu so với trình độ và lứa tuổi, tăng cường về giáo dục tâm lý, giới tính và lứa tuổi; tình bạn, tình yêu trong đời sống thanh niên.

Về giáo dục nhóm (tư vấn nhóm), nội dung, chương trình sẽ bao gồm: Kỹ năng sống, quan hệ ứng xử, các giá trị cuộc sống, kiến thức và kinh nghiệm thay đổi lối sống, nâng cao nhận thức xã hội... trong sinh hoạt trao đổi thông tin, theo định hướng của người hướng dẫn với thời gian 90 phút trên một buổi.

Nội dung, chương trình giáo dục cá biệt (tư vấn cá nhân) bao gồm: Nâng cao nhận thức các giá trị cá nhân, quy tắc và giá trị xã hội về đạo đức, tinh thần, lối sống... Đối với người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy có hoàn cảnh, tâm lý đặc biệt hoặc những người vi phạm nội quy, quy chế của trung tâm, với hình thức trao đổi thông tin, thẩm vấn và điều trị tâm lý theo định hướng của người hướng dẫn, trong thời gian từ 20 phút đến 45 phút trên một buổi.

Sinh hoạt tập thể, nội dung, chương trình giáo dục bao gồm: Lịch sử, truyền thống dân tộc, lòng yêu nước; tình hình thời sự, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước... Tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể nhân các ngày lễ, kỷ niệm của dân tộc; vui chơi giải trí, thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ; các buổi học ngoại khóa, nâng cao đời sống tinh thần cho đối tượng.

Kết quả học văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi nhân cách

Về học văn hóa, nếu đối tượng hoàn thành chương trình giáo dục văn hóa tương ứng, nếu đủ điều kiện theo quy định của Bộ GD&ĐT thì được xét công nhận, cấp giấy chứng nhận hoặc cấp bằng tốt nghiệp chương trình.

Về giáo dục phục hồi hành vi nhân cách

Việc tổ chức các lớp giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách phải có thời gian thảo luận, thực hành, viết thu hoạch hoặc kiểm tra, hình thức thi viết hay trắc nghiệm cho mỗi lớp học hay khóa học. Giám đốc trung tâm cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách cho đối tượng, đồng thời làm căn cứ đánh giá, nhận xét quá trình chữa trị, cai nghiện phục hồi tại cơ sở.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị và chế độ, chính sách

Trong quá trình xây dựng, quy hoạch, nâng cấp, mở rộng cơ sở chữa bệnh trên cơ sở quy mô tiếp nhận, các trung tâm phải bố trí các phòng học văn hóa, giáo dục chuyên đề theo quy định của ngành giáo dục và sắp xếp các lớp học văn hóa, giáo dục chuyên đề luân phiên vào các buổi sáng, chiều tối; riêng giáo dục nhóm, giáo dục cá biệt và sinh hoạt tập thể được bố trí phù hợp với đặc điểm về cơ sở vật chất của từng cơ sở.

Trung tâm phải bảo đảm thiết bị dạy học theo từng cấp học; các thiết bị âm thanh, đèn chiếu... cho các lớp dạy văn hóa, giáo dục phục hồi, hành vi nhân cách; giấy bút, sách vở... Phải tổ chức thư viện có phòng đọc và đầy đủ các đầu sách cho công tác dạy văn hóa giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách và những sách báo tham khảo cần thiết cho công tác này. Đồng thời, phải bảo đảm chế độ chính sách cho giáo viên, giảng viên, báo cáo viên... thực hiện theo quy định của pháp luật.

Hằng năm, các trung tâm có trách nhiệm dự toán kinh phí bảo đảm đầy đủ thiết bị dạy học; giấy, bút, sách vở; tài liệu giảng dạy, học tập và tài liệu tham khảo chế độ, chính sách cho cán bộ tham gia công tác dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách tại cơ sở, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Pháp luật Việt Nam