Đơn vị điều tra án ma túy hưởng 30% tiền thu được
Các Website khác - 06/12/2005
Tang vật của vụ án tại Trung tâm Life-Gap.

Tiền thu từ vụ án ma túy do toà án các cấp xét xử sẽ được trích 30% để hỗ trợ, khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân trực tiếp phát hiện điều tra vụ án. Đây là nội dung thông tư liên tịch Bộ Công an và Bộ Tài chính vừa ban hành.

60% tiền thu được chuyển vào Quỹ phòng chống ma tuý tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi xét xử vụ án. Số còn lại sung vào Quỹ phòng chống ma tuý trung ương.

Thông tư quy định, khi điều tra các vụ án lớn, tốn nhiều thời gian, công sức nhưng không thu được tang vật, tiền bạc... chủ tịch UBND cấp tỉnh có thể thưởng không quá 1 triệu đồng với cá nhân và 15 triệu cho tập thể.

(Theo Công An TP HCM)