Mua và sử dụng trái phép hóa đơn giá trị gia tăng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào?
Các Website khác - 09/03/2006
Xin giới thiệu quy định của pháp luật về việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những hành vi mua và sử dụng trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
1. Người nào có hành vi mua hóa đơn GTGT và sử dụng trái phép hóa đơn đó để lập hồ sơ khống chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự (TNHS) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 139 của BLHS:

a. Tiền hoàn thuế GTGT từ 500.000 đồng trở lên;

b. Tiền hoàn thuế GTGT tới 500.000 đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội "Chiếm đoạt tài sản" nhưng chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Người nào mua hóa đơn GTGT và sử dụng trái phép hóa đơn đó để lập chứng từ khống về việc mua nguyên, nhiên, vật liệu, vật tư, hàng hóa... chiếm đoạt tiền của cơ quan, tổ chức hoặc người khác thì việc truy cứu TNHS như sau:

a. Nếu là người có chức vụ, tức là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ và đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tiền của cơ quan, tổ chức mà mình có trách nhiệm quản lý thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị truy cứu TNHS về tội "Tham ô tài sản" theo Điều 278 của BLHS:

- Tiền bị chiếm đoạt từ 500.000 đồng trở lên;

- Tiền bị chiếm đoạt dưới 500.000 đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A Chương XXI của BLHS, nhưng chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

b. Nếu là người khác, không thuộc trường hợp được hướng dẫn tại điểm a tiểu mục 1.2 Mục 1 này mà tiền chiếm đoạt thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị truy cứu TNHS về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 139 của BLHS:

- Tiền chiếm đoạt từ 500.000 đồng trở lên;

- Tiền chiếm đoạt dưới 500.000 đồng, nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản nhưng chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

3. Người nào có hành vi mua hóa đơn GTGT và sử dụng trái phép hóa đơn đó để hợp thức hóa chứng từ về việc buôn bán trái phép hàng hóa thì việc truy cứu TNHS như sau:

a. Nếu chứng minh được là hành vi buôn bán trái phép hàng hóa qua biên giới mà thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị truy cứu TNHS về tội buôn lậu theo Điều 153 của BLHS:

- Hàng hoá có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên;

- Hàng hóa có giá trị dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều 153 hoặc tại một trong các điều 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161 của BLHS hoặc đã bị kết án về một trong các hành vi này nhưng chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 236 và 238 của BLHS.

b. Nếu không chứng minh được hành vi buôn bán trái phép hàng hóa qua biên giới (tức là chỉ trong nội địa), mà thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị truy cứu TNHS về tội "Trốn thuế" theo Điều 161 của BLHS:

- Tiền trốn thuế từ 50 triệu đồng trở lên;

- Tiền trốn thuế dưới 50 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội "Trốn thuế" hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của BLHS, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

4. Người nào có hành vi mua hóa đơn GTGT mà không thuộc một trong các trường hợp được hướng dẫn tại các mục 1, 2 và 3 trên đây thì việc truy cứu TNHS như sau:

a. Trường hợp chứng minh được khi mua hóa đơn GTGT mà hóa đơn GTGT đó đã được ghi đầy đủ như đã mua bán hàng hóa thì người mua bị truy cứu TNHS về tội "Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả" theo Điều 181 của BLHS;

b. Trường hợp không chứng minh được hóa đơn GTGT đã được ghi đầy đủ như đã mua hàng hóa (hóa đơn GTGT còn nguyên như khi phát hành) thì người mua bị truy cứu TNHS về tội "Mua bán tài liệu của cơ quan nhà nước" theo Điều 268 của BLHS, nếu số lượng hóa đơn GTGT từ 50 số trở lên (thông thường mỗi số có 3 liên) hoặc dưới 50 số, nhưng đã bị xử phạt hành chính hoặc đã bị kết án về tội "Chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội", nhưng chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Theo Pháp luật Việt Nam