Quỹ hỗ trợ cộng đồng
Các Website khác - 25/02/2006
Hỏi: Tôi muốn biết những lĩnh vực mà Quỹ hỗ trợ cộng đồng của người Việt Nam ở nước ngoài sẽ hỗ trợ tại Việt Nam. Xin cung cấp địa chỉ liên lạc.
Trả lời: Quỹ hỗ trợ vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (gọi tắt là Quỹ hỗ trợ cộng đồng, tên giao dịch tiếng Anh là Fund for Overseas Vietnamese Community - FOVC) được thành lập theo Quyết định số 990/QĐ-TTg ngày 30/10/2002của Thủ tướng Chính phủ.

Quỹ chi hỗ trợ các dự án được duyệt có nội dung sau:

- Bảo tồn và phát triển bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc, duy trì và phát triển tiếng Việt trong cộng đồng.

- Tổ chức hoạt động giao lưu về nguồn: trại hè thanh thiếu niên, thi đấu thể thao, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật.

- Hỗ trợ hoạt động thông tin, văn hoá phục vụ cộng đồng.

- Hỗ trợ vận động người Việt Nam ở nước ngoài về nước đầu tư, hợp tác kinh tế và khoa học.

- Hỗ trợ cá nhân chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài về nước làm việc, hợp tác khoa học.

- Hỗ trợ hoạt động của các hội, các tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài.

- Hỗ trợ khác phù hợp với tôn chỉ mục đích của quỹ.

Địa chỉ liên lạc: Quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng.

32 Bà Triệu, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84-4) 8240104/ext 125 – 130; (84-4) 9362125 – 9362126.

Fax: (84-4) 9362127.

Email: quyhtcd@hn.vnn.vn

-----------------------

Xử lý tiền trợ cấp đối với người lao động được tái tuyển dụng

Hỏi: Người lao động đã nghỉ việc theo Nghị định 41 khi được tái tuyển dụng thì phải làm những thủ tục gì? Có phải nộp lại số tiền trợ cấp đã được hưởng có đúng không? Số tiền trợ cấp này sẽ hạch toán vào đâu?

Trả lời: Theo Tiết c khoản 3 phần II Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 của Bộ lao động, thương binh và xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP quy định: Người lao động được tái tuyển dụng vào công ty đã cho thôi việc, công ty, cơ quan khác thuộc khu vực Nhà nước, bao gồm: công ty Nhà nước, công ty TNHH Nhà nước một thành viên, công ty TNHH có hai thành viên trở lên, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh, các cơ quan, đơn vị được hưởng lương từ nguồn ngân sách Nhà nước thì phải nộp bản sao quyết định nghỉ việc hưởng chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước và số tiền được hỗ trợ thêm theo quy định tại điểm b, khoản 3, điều 3 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung cho người sử dụng lao động (một tháng tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực cho mỗi năm thực tế làm việc trong khu vực Nhà nước và 05 triệu đồng).

Công ty tái tuyển dụng người lao động là công ty trước đây đã cho người lao động thôi việc có trách nhiệm thu số tiền trợ cấp mà người lao động đã nộp để nộp về Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư.

-----------------------

Có phải đăng ký lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi thay số nhà

Hỏi: Mới đây, địa chỉ văn phòng của công ty bị thay đổi do địa phương điều chỉnh lại số nhà. Công ty chúng tôi có phải làm thủ tục thay đổi địa chỉ trên giấy chứng nhận kinh doanh không (mặc dù chúng tôi không chuyển tới địa điểm khác)?

Trả lời: Mặc dù không di chuyển tới địa điểm khác, nhưng do số nhà thay đổi, công ty bạn vẫn phải làm thủ tục điều chỉnh địa chỉ trụ sở doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố. Hồ sơ đăng ký điều chỉnh trụ sở công ty gồm có:

- Thông báo điều chỉnh trụ sở doanh nghiệp (theo mẫu).

- Bản sao hợp lệ quyết định cấp đổi số nhà hoặc xác nhận của chính quyền địa phương (Uỷ ban nhân dân phường, xã) về việc điều chỉnh địa chỉ từ số... đường... phường... quận/huyện... thành số... đường... phường... quận...

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

-----------------------

Tôi có quyền ghi gì trong di chúc và có nhất thiết xin xác nhận của cơ quan Nhà nước hay không?

Hỏi: Vợ chồng tôi năm nay đã cao tuổi, chúng tôi có ba người con và các con đều đã có gia đình riêng. Để tạo sự đồng thuận tốt về việc thụ hưởng tài sản của cha mẹ cho con cái sau này, vợ chồng chúng tôi muốn để lại di chúc nhưng có điều đang băn khoăn là trong nội dung tờ di chúc chúng tôi có quyền ghi như thế nào để thể hiện được ước nguyện của vợ chồng chúng tôi? Cũng xin hỏi thêm có nhất thiết di chúc phải có sự xác nhận của cơ quan Nhà nước không?

Trả lời: Điều 648 Bộ luật Dân sự năm 2005, có hiệu lực thi hành từ 1-1-2006, quy định người lập di chúc có các quyền cụ thể như sau:

1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;

4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;

5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Về hình thức, di chúc phải được lập thành văn bản, nếu không thể lập được bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. Căn cứ Điều 650 Bộ luật Dân sự, di chúc bằng văn bản bao gồm:

1. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;

2. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;

3. Di chúc bằng văn bản có công chứng;

4. Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Đối với trường hợp di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực như ông bà hỏi, thì di chúc chỉ được coi là hợp pháp khi hội đủ các điều kiện đã được quy định tại khoản 1 Điều 652 Bộ luật Dân sự, cụ thể là trong khi lập di chúc người lập di chúc phải trong trạng thái minh mẫn, sáng suốt, không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép; nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội, về hình thức di chúc không trái quy định pháp luật.

-----------------------

Tôi có thể làm giấy cho quyền sử dụng đất và sang tên ngay được không?

Hỏi: Vợ chồng tồi có 20 cao đất hiện đang đứng tên bằng khoán, hai vợ chồng đã làm tờ di chúc cho đứa con trai út, cả 5 người anh chị của nó đều đồng ý và đã ký tên đầy đủ, nay muốn sang tên ngay cho nó có được không?

Trả lời: Khoản 4, điều 49 Luật Đất đai năm 2003 quy định những trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau: 4.Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ; tổ chức sử dụng đất là pháp nhân mới được hình thành do các bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

Căn cứ theo quy định này người con út của ông bà là đối tượng nhận tặng cho quyền sử dụng đất thuộc diện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên cần làm rõ thêm một số nội dung: nếu ông bà làm di chúc thì theo điều 667, 668 Bộ luật Dân sự, di chúc có hiệu lực pháp luật từ thời điểm mở thừa kế, tức là từ thời điểm người sau cùng chết hoặc tại thời điểm vợ, chồng cùng chết; trong trường hợp này không thể làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho người con út được ngay.

Nếu là văn bản cam kết tặng cho hoặc là hợp đồng tặng cho tài sản, cụ thể ở đây là tặng cho quyền sử dụng đất, căn cứ theo điều 722 Bộ luật Dân sự, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao quyền sử dụng đất cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về đất đai.

Trong trường hợp này ông bà có thể làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho người con út được ngay, tuy nhiên cần lưu ý là người con út phải là người thành niên, tức là đã đủ 18 tuổi, không bị mất năng lực hành vi dân sự theo điều 18 hoặc không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo điều 19 Bộ luật Dân sự năm 2005.

Tổng hợp