Quyền lợi của con cái khi cha mẹ ly hôn
Các Website khác - 22/10/2005
Hỏi: Bố mẹ cháu ly thân đã lâu do mâu thuẫn trong quá trình chung sống. Xin hỏi nếu bố mẹ cháu ly hôn thì quyền lợi của cháu được pháp luật bảo vệ như thế nào?
Trả lời: Trong gia đình, cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dưỡng con chưa thành niên; nếu con đã thành niên mà không có khả năng lao động để tự nuôi mình (chẳng hạn như trường hợp con bị tâm thần hoặc bị tàn tật) thì cha mẹ cũng phải nuôi như con chưa thành niên (điều 36 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000). Khi cha mẹ ly hôn, việc giao con cho ai nuôi phải căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của từng đứa con. Về nguyên tắc, con còn bú phải giao cho người mẹ nuôi. Ngoài ra, việc xem xét giao con cho ai nuôi còn phải căn cứ vào điều kiện vật chất, đạo đức, tình cảm, lối sống, văn hóa... của cha mẹ; ai có đủ điều kiện nhất sẽ được Tòa án giao cho nuôi giữ con.

Theo quy định của pháp luật, khi đã ly hôn, cha mẹ phải có nghĩa vụ đóng góp nuôi con. Việc chia tài sản khi ly hôn, pháp luật quy định phải bảo vệ quyền lợi của người mẹ và con cái chưa thành niên. Tòa án phải chủ động đặt vấn đề cấp dưỡng cho con nhằm bảo vệ quyền lợi cho đứa trẻ và người nhận nuôi con.

Trường hợp người được giao nuôi con không nhận đóng góp của bên kia vì tự ái thì Tòa án phải giải thích cho đương sự rõ, còn nếu người này thực sự có khả năng nuôi con, không cần sự đóng góp của bên kia thì Tòa án công nhận việc miễn đóng góp của bên không được giao nuôi con.

Trường hợp đương sự phải đóng góp mà không tự giác, Tòa án kết hợp với đơn vị, cơ quan, tổ chức nơi quản lý đương sự đó khấu trừ lương hoặc áp dụng các biện pháp cưỡng chế khác đối với đương sự để bảo đảm trả phí tổn nuôi con.

----------------------

Quyền lợi của con ngoài giá thú có giống con trong giá thú?

Hỏi: Tôi không muốn lập gia đình nhưng lại muốn có con. Xin hỏi pháp luật Việt Nam có quy định về quyền lợi của con ngoài giá thú hay không? Nếu có thì con ngoài giá thú có được hưởng quyền lợi như con trong giá thú hay không?

Trả lời: Điều 4 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 quy định: "Trẻ em không phân biệt gái, trai, con trong giá thú, con ngoài giá thú, con đẻ, con nuôi, con riêng, con chung... đều được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, được hưởng các quyền theo quy định của pháp luật".

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 cũng quy định con ngoài giá thú được cha mẹ nhận hoặc được Tòa án cho nhận cha, mẹ có mọi quyền và nghĩa vụ như con trong giá thú. Các quyền và nghĩa vụ đó được quy định tại các điều 35 và 36 Luật Hôn nhân và Gia đình. Con ngoài giá thú còn có quyền xin nhận cha, mẹ kể cả trong trường hợp cha, mẹ đã chết. Trường họp người phụ nữ chưa có chồng mà sinh con nhưng cha của đứa trẻ không nhận con, thì phải căn cứ vào những chứng cứ về người phụ nữ đó có con với ai.

Đối với người con ngoài giá thú chưa thành niên, người cha, người mẹ hoặc người đỡ đầu có quyền yêu cầu xác định cha, mẹ cho người con đó. Viện kiểm sát nhân dân, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em hoặc cá nhân, cơ quan, tổ chức khác có quyền đề nghị xác định cha, mẹ cho con ngoài giá thú.

Theo Gia đình và Xã hội