Tỉ lệ án yêu cầu điều tra bổ sung còn cao
Các Website khác - 19/01/2006

Tỉ lệ án yêu cầu điều tra bổ sung còn cao

TT (TP.HCM) - Ngày 18-1, báo cáo về công tác kiểm sát năm 2005, Viện Kiểm sát (VKS) nhân dân TP.HCM cho biết số án trả điều tra bổ sung vẫn còn cao hơn so với kế hoạch đề ra. Trong đó, VKS trả hồ sơ cho cơ quan điều tra yêu cầu điều tra bổ sung tỉ lệ 13,8%; Tòa án trả cho VKS yêu cầu điều tra bổ sung được VKS chấp nhận 0,6%.

Qua công tác kiểm sát, VKS cho biết đã ra quyết định hủy bỏ 12 quyết định không khởi tố vụ án hình sự của cơ quan điều tra vì để lọt tội phạm, yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố để điều tra; hủy 20 quyết định khởi tố vụ án vì không có dấu hiệu phạm tội; từ chối phê chuẩn 27 trường hợp bắt khẩn cấp vì chưa đủ chứng cứ…

V.H.Q.