Anh tài trợ dự án phòng lây nhiễm HIV tại Việt Nam
Các Website khác - 25/08/2003

(VietNamNet) - Dự án "Phòng lây nhiễm HIV tại Việt Nam" là một chương trình lớn trong khuôn khổ hợp tác về phòng chống HIV/AIDS do Bộ Phát triển quốc tế Anh thông qua Tổ chức Y tế thế giới tài trợ cho Việt Nam, với tổng kinh phí khoảng 25 triệu USD. Dự án này sẽ được triển khai trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố của Việt Nam. 

Trong 5 năm tới (2003-2007), Dự án sẽ tổ chức các hoạt động cụ thể như: tăng cường năng lực cán bộ thông qua việc hỗ trợ xây dựng các chính sách, lập kế hoạch và tổ chức các khóa đào tạo, huấn luyện, hội thảo... Đồng thời cung ứng và triển khai chương trình 100% bao cao su tại các cơ sở giải trí thông qua mạng lưới tiếp thị xã hội. Dự án này cũng sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, chẩn đoán, điều trị và xây dựng mạng lưới giám sát các bệnh lây truyền qua đường tình dục; thiết kế và triển khai các can thiệp giảm thiểu tác hại trong nhóm nghiện chích ma tuý.

Ban điều hành dự án hy vọng với việc triển khai thành công dự án này thông qua các mô hình can thiệp trực tiếp làm giảm lây nhiễm HIV và nâng cao năng lực cho cán bộ phòng chống AIDS các cấp, các ngành, Việt Nam sẽ cơ bản ngăn chặn sự lan tràn đại dịch HIV/AIDS, khống chế tỷ lệ mắc HIV trong dân cư trưởng thành ở mức dưới 1% vào năm 2007. 

  • Thanh Hải