Bình đẳng giới trong công tác phòng chống HIV/AIDS
Các Website khác - 26/06/2004

Hà Nội (TTXVN) - Một hội thảo tại Hà Nội sáng 26/6 đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của báo chí, truyền thông nhằm đảm bảo bình đẳng giới trong công tác phòng chống đại dịch HIV/AIDS.

Hội thảo về giới trong HIV/AIDS với sự tham dự của các phóng viên, biên tập viên chuyên trách về giới và bình đẳng giới thuộc các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương, Hà Nội và một số địa phương, do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tổ chức Phụ nữ Liên Hợp Quốc (UNIFEM) tổ chức.

Các tham luận tại hội thảo tập trung giới thiệu các khái niệm về giới, vấn đề giới trong đại dịch HIV/AIDS; phân tích các nguyên nhân của sự gia tăng số người nhiễm HIV/AIDS; các nhóm giải pháp xã hội, chuyên môn, kỹ thuật nhằm giảm thiểu tác hại của HIV/AIDS trong cộng đồng.

Các phóng viên, biên tập viên cũng được giới thiệu về Chiến lược Quốc gia phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam giai đoạn 2004-2010 và tầm nhìn 2020 với các chương trình hành động như thực hiện quyền bình đẳng nam nữ trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; khắc phục các quan niệm sai lầm về giới; tăng cường thông tin giáo dục, truyền thông về bình đẳng giới.

Trên cơ sở những kiến thức đã được lĩnh hội, các phóng viên, biên tập viên sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục qua các bài viết mang tính phát hiện, khám phá các vấn đề của xã hội, đề cao vai trò của bình đẳng giới trong chiến dịch phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam./.