Cải thiện các dịch vụ điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV
Các Website khác - 22/07/2013
Sau khi giai đoạn I của Dự án thành phần VUSTA - Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống. HIV/AIDS tại Việt Nam bước đầu đã hình thành được hệ thống tổ chức và triển khai có hiệu quả, giai đoạn II của dự án sẽ phấn đấu duy trì và cải thiện các dịch vụ toàn diện về dự phòng, điều trị và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS.

 

http://hiv.com.vn/Uploads/files/45234253dieuduong.jpg
Phấn đấu duy trì và cải thiện các dịch vụ toàn diện về dự phòng, điều trị và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS

 

Theo báo cáo của Dự án thành phần VUSTA, giai đoạn I (2011-2012) của dự án đã hình thành được hệ thống tổ chức, triển khai có hiệu quả các hoạt động của dự án từ Trung ương đến các tiểu dự án, các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật và các tổ chức dựa vào cộng đồng. Từ những kết quả đó, Ban Quản lý Dự án bắt đầu triển khai giai đoạn II (2013 - 2015).

 

Giai đoạn II sẽ có khoảng gần 11 triệu USD kinh phí hoạt động, riêng năm 2013 sẽ có khoảng 3,5 triệu USD. Trong đó, ưu tiên nhiệm vụ mở rộng và đẩy mạnh các dịch vụ chăm sóc, điều trị và dự phòng của thuốc kháng virus, hỗ trợ và điều trị người nhiễm HIV/AIDS. Các địa bàn can thiệp tập trung vào các tỉnh Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Dương, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bình Dương, Bắc Kạn và Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Ngoài mục đích tập trung thiết lập và mở rộng gói dịch vụ thiết yếu về can thiệp dự phòng HIV trong nhóm đối tượng có nguy cơ cao tại cộng đồng, giai đoạn II của dự án sẽ còn tạo môi trường thuận lợi cho sự tham gia của tổ chức dân sự xã hội và tăng cường năng lực của tổ chức dân sự xã hội và tăng cường năng lực thể chế; mở rộng và cải thiện các dịch vụ điều trị, chăm sóc và hỗ trợ HIV/AIDS và tối đã hóa các lợi ích về dự phòng và điều trị ARV,

 

Cụ thể, các hoạt động sẽ được triển khai trong giai đoạn II gồm cung cấp dịch vụ dự phòng cho người bán dâm, người sử dụng ma túy, chăm sóc, hỗ trợ cho người lớn và trẻ em bị nhiễm và bị ảnh hưởng; nâng cao năng lực cho các tổ chức phi chính phủ và tổ chức cộng đồng, đề xuất cơ chế tài chính hỗ trợ cho sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự trong hoạt động phòng chống HIV/AIDS; tăng cường các kênh thông tin truyền thông để khuyến khích đối thoại giữa các tổ chức xã hội dân sự với nhau, giữa các tổ chức xã hội dân sự với Chính phủ về cải thiện sự phối kết hợp và tạo sự đồng thuận; củng cố công tác điều phối và quản lý của Ban quản lý Dự án thành phần VUSTA và tiểu dự án.

 

Trong năm 2013 dự án sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ toàn diện cho người nhiễm HIV và trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS ở một số tỉnh trọng điểm. Điển hình như, cung cấp các dịch vụ giảm hại nhằm làm giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV trong nhóm người nghiện chích ma túy, phụ nữ bán dâm, nhóm quan hệ đồng tính nam và bạn tình của người nhiễm HIV và nghiện chích mà túy; tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển và tham gia của tổ chức xã hội trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS.

 

Đặc biệt, dự án sẽ tăng cường sự tham gia của người nhiễm HIV trong các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại các địa phương, góp phần xây dựng hình ảnh tích cực của người nhiễm HIV nhằm giảm kỳ thị và phân biệt đối xử. Ngoài ra, dự án cũng sẽ tiến hành kết nối với hệ thống phòng khám ngoại trú tại địa phương nhằm hỗ trợ người nhiễm HIV tiếp cận sớm với điều trị ARV.

 

Bà Đỗ Thị Vân, Giám đốc Dự án thành phần VUSTA cho biết, do thỏa thuận viện trợ được ký kết muộn nên việc phê duyệt kế hoạch, ngân sách, ký kết hợp đồng và chuyển kinh phí diễn ra muộn, hầu hết các hoạt động của dự án đã bị dồn vào nửa sau của năm 2013. Trong khi số người nhiễm HIV/AIDS có nhu cầu được hỗ trợ chăm sóc ngày càng cao nhưng kinh phí cho hoạt động này lại diễn ra muộn nên Dự án thành phần VUSTA cần phải vượt qua để đạt được mục tiêu đã đề ra trong năm 2013, đặc biệt là năm đầu của giai đoạn II.

Thùy Chi