Dùng phim để tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS
Các Website khác - 24/11/2008
Dùng phim để tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS

 
Ngày 21.11, CĐ Ngân hàng Việt Nam tổ chức tuyên truyền cho gần 400 CNVC - LĐ ngành ngân hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Điều khác với những buổi tuyên truyền khác là ngoài phần báo cáo ngắn về tình hình phòng, chống HIV/AIDS, CNVC - LĐ được xem bộ phim “Trái tim bé bỏng”. Đây là hoạt động thực hiện việc “Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2008” từ 10.11-10.12 theo chủ trương của Tổng LĐLĐVN.
                                                                                                                          Theo Lao động Online