Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống mại dâm, ma túy
Các Website khác - 27/12/2004

Hà Nội (TTXVN) - Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống mại dâm và cai nghiện ma túy, trong năm 2005 Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ đẩy mạnh các hình thức xã hội hóa công tác cai nghiện, chú trọng giải quyết các vấn đề xã hội sau cai để giảm tỷ lệ tái nghiện và nhân rộng các mô hình cai nghiện có hiệu quả phù hợp với từng địa phương.

Bộ sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành, trực tiếp là cấp cơ sở xã, phường tập trung cai nghiện phục hồi cho 60.000 lượt người; dạy nghề tạo việc làm cho 25.000 lượt người; nâng cao năng lực, chất lượng cai nghiện ma túy của các trung tâm cai nghiện.

Các cấp, các ngành thực hiện đề án dạy nghề, giải quyết việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán ra nước ngoài trở về và đề án ngăn chặn và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, truy quét, xử lý vi phạm, lập hồ sơ đưa đối tượng gái mại dâm vào giáo dục, chữa trị, giảm tỷ lệ tái phạm xuống 10%.

Bộ cũng sẽ có biện pháp xử lý cương quyết các cán bộ, công chức, viên chức vi phạm tệ nạn mại dâm; làm rõ trách nhiệm đối với chính quyền các cấp để tệ nạn mại dâm phát sinh, phát triển trên địa bàn.

Theo báo cáo tại hội nghị đánh giá về công tác phòng chống mại dâm và cai nghiện ma túy, phục hồi, được tổ chức ngày 27/12, đến cuối tháng 11 cả nước có 131.143 đối tượng nghiện có hồ sơ quản lý. Một số tỉnh có số người nghiện tăng đột biến như Hà Tây, Thái Bình. Người nghiện ma túy chủ yếu vẫn là thanh thiếu niên.

Theo báo cáo của 50/64 tỉnh, thành phố, lực lượng công an cả nước đã triệt phá 1.078 vụ hoạt động mại dâm, bắt giữ 4.780 đối tượng./.