Người nhiễm HIV/AIDS sẽ được hỗ trợ chi phí chữa bệnh
Các Website khác - 31/05/2008
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định số 60/2007 về việc thành lập Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS để hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS khám, chữa bệnh.

Theo đó, quỹ có tư cách pháp nhân; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng để tiếp nhận các khoản đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài và mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước để tiếp nhận kinh phí hỗ trợ từ các dự án, chương trình phòng, chống HIV/AIDS có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

Nguồn thu của quỹ là các khoản đóng góp, tài trợ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. Quỹ này sẽ hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn khi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế tuyến Trung ương; hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh đối với người nhiễm HIV/AIDS không thuộc đối tượng chi trả của bảo hiểm y tế; hỗ trợ tiền ăn trong thời gian điều trị. 

Thiều Hà