Đài THVN và Bộ Y tế hợp tác phòng chống HIV/AIDS
Các Website khác - 28/04/2008
Sáng ngày 25-4-2008, tại Đài Truyền Hình Việt Nam đã diễn ra Buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Đài THVN và Bộ Y tế về việc phối hợp tuyên truyền công tác dân số - KHHGĐ và phòng chống HIV/AIDS, và tổng kết chương trình phối hợp hành động phòng chống HIV/AIDS trong đợt 2005-2007 vừa qua. Qua đó cũng đề ra chủ trương nhiệm vụ trong ba năm tới 2008-2010.
 

Thực hiện nghị quyết TW 4 khoá VII về công tác dân số - KHHGĐ, Đài THVN và Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình đã phối kết hợp chặt chẽ để tuyên truyền chủ trương phòng chống HIV/AIDS và KHHGĐ của Đảng và Nhà nước. Từ sự phối hợp chặt chẽ này, công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình và phòng chống HIV/AIDS đã thực sự đi vào cuộc sống và đạt được những kết quả quan trọng.

Trong buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ này, cả Đài THVN và Bộ Y tế đã cùng nhìn lại những thành tựu và những vướng mắc trong 3 năm qua (2005-2007) thực hiện công tác phòng chống HIV/AIDS.

Sau ba năm phối hợp và thực hiện công tác phòng chống HIV/AIDS và hơn 10 năm thực hiện tuyên truyền kế hoạch hoá gia đình, Đài THVN đã chỉ đạo, phân công các ban biên tập tuyên truyền công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình và công tác phòng chống HIV/AIDS theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Lãnh đạo Đài đã giao nhiệm vụ cho Ban Thời sự thường xuyên đưa tin về các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về công tác dân số, KHHGĐ, Công tác phòng chống HIV/AIDS. Phản ánh các hoạt động của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các cơ quan, ban ngành đoàn thể; các lễ phát động ra quân lớn; các mô hình tiêu biểu, các cá nhân điển hình tiên tiến.

Và Lãnh đạo Đài cũng giao nhiệm vụ cho các Ban Biên tập Cáp, Thể thao Giải trí, Khoa giáo, Dân tộc, Tạp chí Truyền hình, Trang thông tin chính thức của Đài THVN (http://www. vtv.vn)... cùng vào cuộc trong công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức và biểu dương các cá nhân, mô hình phòng chống HIV/AIDS và Dân số - KHHGĐ.

Cũng trong buổi lế ký kết, cả hai bên đã cùng đưa ra các thoả thuận hợp tác trong ba năm tới như: Về phía Đài THVN có nhiệm vụ tích cực đưa tin bài, hình ảnh trên mọi hình thức thông tin trên các kênh như VTV1, VTV2, Tạp chí truyền hình, Website VTV.vn

Phối hợp sản xuất 105 tập phim về phòng chống HIV/AIDS với dự kiến kinh phí lên tới 27 tỷ 200 triệu đồng, và bộ phim sẽ được phát trên giờ Vàng của kênh VTV1.

Còn về phía Bộ Y tế có nhiệm vụ cung cấp thông tin, thông báo chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác phòng chống HIV/AIDS và KHHGĐ, định hướng các chủ đề, cấp kinh phí hoạt động...

Như vậy, trong hơn 10 năm thực hiện công tác tuyên truyền về dân số - kế hoạch hoá gia đình và 3 năm chính thức kể từ ngày ký kết hợp tác giữa Đài THVN và Bộ Y tế đã đạt được những thành quả nhất định, có hiệu quả, đồng bộ.

Trong thời gian tới, trước yêu cầu cấp bách của công tác KHHGĐ và Phòng chống HIV/AIDS, Đài THVN và Bộ Y tế nâng cao chất lượng sự hợp tác tuyên truyền nhằm thực hiện có kết quả chiến lược dân số của Đảng và Nhà nước.

Buổi ký kết thành công tốt đẹp và hứa hẹn nhiều hoạt động sắp tới của cả hai bên Đài THVN và Bộ Y tế.

Hoàng Mai - VTV.vn