Papua New Guinea: Giới chức nhà thờ nhìn nhận HIV/AIDS theo hướng tích cực hơn
Các Website khác - 14/10/2005

Đây là thông tin do chính bà bộ trưởng Bộ phát triển cộng đồng Dame Carol Kidu cho biết.

Theo bà Carol, ngày càng nhiều các nhà lãnh đạo tổ chức Thiên chúa giáo áp dụng những biện pháp mang tính thực tiễn trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS như các chương trình tuyên truyền về sinh hoạt tình dục an toàn, sử dụng bao cao su trong nhân dân.

Bà cũng nêu lên nhận xét, trong khi một số nhà thờ nhận thức được tầm quan trọng của tính thực tiễn trong việc giúp đỡ giáo dân biết cách tự bảo vệ mình thì vẫn còn nhiều lãnh đạo giáo hội khác chưa hiểu được tính chất nguy hiểm của đại dịch AIDS.

Bà nói: "Có một số nhóm cơ bản luôn bám lấy cái lý đạo đức, phê bình và cho rằng dùng bao cao su là tội lỗi".

Chính điều này đã khiến thông tin đưa ra bị xáo trộn và làm nảy sinh các vấn đề phức tạp.

Từ thực tiễn đó bà Carol phác thảo những dự định của mình nhằm giúp nhà thờ thay đổi quan niệm, mềm mỏng hơn trong định kiến vốn hơi khắt khe về giới tính, tội lỗi và những vấn đề thuộc về bản năng con người.

Khi tiếp xúc, làm việc với các nhóm lãnh đạo Thiên chúa giáo, các tổ chức tôn giáo và người chủ trì hội phụ nữ theo đạo Thiên chúa, bà nhận thấy họ đã bắt đầu nhìn nhận vấn đề nhẹ nhàng hơn, và đây là những thành công bước đầu rất đáng ghi nhận.

Đỗ Dương theo http://abc.net.au