Thành lập Cục phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam
Các Website khác - 24/05/2005
Cục phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Văn bản này cũng quyết định đổi tên Cục Y tế dự phòng và Phòng, chống HLV/AIDS thành Cục Y tế dự phòng Việt Nam.

Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam (Vietnam Adminstration of HIV/AIDS Control - viết tắt là VAAC) có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động về lĩnh vực phòng, chống HIV/ALDS trong phạm vi cả nước.

Theo Tin tức