'Đã đến lúc cùng nói về tình dục an toàn - lành mạnh'
Các Website khác - 04/05/2005

Đó là cuộc thi do dự án "Tư vấn trực tuyến về HIV/AIDS, tình dục và sức khoẻ sinh sản cho thanh thiếu niên" (CHAT) thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Y tế phối hợp với Quỹ Cứu trợ Nhi đồng Anh (SCUK) tổ chức.

Cuộc thi sẽ diễn ra theo ba vòng. Vòng 1 "Phá vỡ băng giá" (Break the ice) nhằm tăng cường trao đổi thông tin về tình dục. Vòng 2 "Phá vỡ sự hiểu lầm" (Break the myth) nhằm tăng cường các kiến thức đúng về tình dục. Và vòng 3 "Hãy lắng nghe chúng tôi" (Voice out) nhằm mục đích tạo cơ hội để các bạn trẻ nói lên nhu cầu của mình, thiết lập các diễn đàn và nhóm thanh niên tiên phong tuyên truyền cho nhu cầu, quyền và trách nhiệm của thanh niên trong vấn đề tình dục.

Đội giành giải đặc biệt của cuộc thi sẽ nhận được một chuyến đi xuyên Việt và tham gia vào chương trình hành động vì Quyền tình dục của thanh niên với vai trò Đại sứ của tâm sự bạn trẻ.

Tìm hiểu cuộc thi tại địa chỉ: Hòm thư số 425 Bưu điện Bờ Hồ, 75 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội. E-mail: chat-cuocthi@cihp.org.

D.V.