Toàn dân tham gia, giúp đỡ người nghiện
Các Website khác - 13/06/2008

Ngày 12-6, Liên Bộ gồm: Công an, LĐ-TB&XH, Văn hóa - Thể thao - Du lịch,  UB Trung ương MTTQ Việt Nam  và Trung ương  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ký kết Kế hoạch liên tịch “Phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng”.


Theo đó, sẽ tập trung động viên, khuyến khích, tạo cơ hội cho người nghiện ma túy và gia đình họ chủ động khai báo tình trạng nghiện và đăng ký tham gia chương trình cai nghiện ma túy.

Đa dạng hóa hình thức cai nghiện ma túy theo pháp luật, phù hợp với thực tế và trình độ chuyên môn. Đồng thời, ngăn chặn người có nguy cơ cao do hoàn cảnh khó khăn (thiếu việc làm, thiếu vốn, không nghề nghiệp…) và phòng chống tái nghiện cho người sau cai nghiện thông qua việc tổ chức tốt chương trình dạy nghề, chương trình xóa đói giảm nghèo, cho vay vốn, tạo việc làm.

Huệ Chi