TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG
Các Website khác - 13/11/2008

Ngày 31/10/2008, Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2008 và sơ kết hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS sau 6 tháng triển khai.

Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2008 sẽ được tổ chức từ 10/11 đến 10/12/2008. Lễ mít tinh từ tuyến tỉnh đến tuyến xã, phường sẽ được tổ chức đồng thời vào lúc 8.30 phút ngày 30/11/2008. Tại tuyến tỉnh, lễ mít tinh, diễu hành sẽ được tổ chức tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh dự kiến số lượng khoảng 500-700 người thuộc các đơn vị: Tỉnh Đoàn, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Trường CĐSP tỉnh, Đoàn thanh niên, Trường THPT Đông Hà, Trường THPT Lê Lợi, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường Trung học dạy nghề Mai Lĩnh và Đoàn thanh niên ngành Y tế. Tại các tuyến xã, phường, lễ mít tinh, diễu hành sẽ được tổ chức ở 40 xã, phường trọng điểm và 40 xã, phường khác với số lượng 100 người mỗi xã, phường. Về các hoạt động truyền thông trong tháng, các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh chỉ đạo cấp huyện, thị xã, xã, phường tổ chức theo kế hoạch của ngành, gặp gỡ người bị nhiễm HIV/AIDS và chung kết trao giải cuộc thi viết tìm hiểu phòng, chống HIV/AIDS của cán bộ, đảng viên khối Dân Chính Đảng.

Về hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh, sau 6 tháng triển khai (từ tháng 5 - 10/2008), mạng lưới hoạt động đã được xây dựng tại 40 xã, phường trọng điểm bao gồm 40 cán bộ chuyên trách, 40 cộng tác viên xã, phường, 50 đồng đẳng viên là những người có hành vi nguy cơ cao như người bán dâm, các chủ quán karaokê, nhà nghỉ, khách sạn, nhân viên phục vụ tại các cơ sở này. Các văn bản hướng dẫn đã được triển khai kịp thời và có hiệu quả. Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng các huyện, thị xã, Trung tâm truyền thông GD SK tỉnh đã tổ chức được 15 lớp tập huấn về các kiến thức cơ bản, kỹ năng truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, hướng dẫn sử dụng bao cao su đúng cách cho cán bộ chuyên trách, cộng tác viên, đồng đẳng viên, y tế thôn, bản tại các xã trọng điểm. Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho chuyên trách, cộng tác viên, trưởng nhóm đồng đẳng viên. Cung cấp các phương tiện truyền thông nâng cao nhận thức cho tuyến huyện, thị, xã, phường. Cung cấp 10.000 BKT cho Trung tâm YTDP Đông Hà để làm thí điểm trong nhóm sử dụng ma túy, các mô hình trình diễn sử dụng bao cao su, sổ sách, cặp đựng tài liệu, mẫu báo cáo cho cộng tác viên, đồng đẳng viên và tổ chức nghiên cứu đặc điểm người sử dụng các chất gây nghiện.

Hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch triển khai hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS năm 2009.
Theo dostquangtri.gov,vn