Thông báo về việc tổ chức cuộc thi : Sáng Tác biểu trưng phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam
Các Website khác - 09/10/2008

      


I. MỤc đích

  1. Lựa chọn được một tác phẩm tốt nhất, phù hợp nhất, mang tính đặc thù của công tác phòng, chống HIV/AIDS để làm biểu trưng phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam;
  2. Biểu trưng được chọn sẽ được Bộ Y tế sử dụng trên các ấn phẩm và vật phẩm có liên quan đến dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS.

II. Yêu cẦu

Biểu trưng phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam đảm bảo tuân thủ một số yêu cầu cơ bản sau:
  1. Biểu trưng mang tính khái quát cao, đảm bảo tính thẩm mỹ và ý nghĩa chính trị, dễ sản xuất dưới dạng vật phẩm (tờ dán, huy hiệu, mô hình…), không nhằm mục đích kinh tế;
  2. Đạt được những yêu cầu về vẽ thiết kế như: thẩm mỹ, dễ nhớ, dễ nhận biết, ấn tượng với công chúng, thể hiện được bản sắc văn hóa dân tộc và hiện đại (thể hiện qua màu sắc, đường nét, bố cục, ý nghĩa…).

III. ĐỐi tưỢng dỰ thi

  1. Mọi công dân Việt Nam, tổ chức trong nước và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đều có thể tham dự;
  2. Thành viên Hội đồng tuyển chọn không được phép dự thi.

IV. Tác phẨm dỰ thi

  1. Số lượng mẫu dự thi không hạn chế;
  2. Tác phẩm dự thi không được vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam;
  3. Hồ sơ dự thi gồm:
     - Mẫu thiết kế biểu trưng;
     - Bản thuyết minh mô tả ý tưởng (không quá 500 từ đánh máy);
     - Đĩa CD chép file của biểu trưng và bản thuyết minh;
     - Phiếu cung cấp thông tin cá nhân;
  4. Mẫu thiết kế được thể hiện như sau:
Mẫu bài dự thi thể hiện trên 01 trang giấy khổ A4 (21cmx29,7cm), bao gồm:
    - Mẫu thiết kế lớn có chiều rộng là 15 cm thiết kế màu (đặt giữa trang giấy);
    - Mẫu thiết kế nhỏ là bản thu nhỏ (đen trắng) của mẫu thiết kế lớn có chiều rộng 2,5 cm (đặt phía trên góc bên phải của trang A4);
    - Mẫu thiết kế (lớn và nhỏ) nêu trên và phần thuyết minh mô tả ý tưởng không được ghi thêm bất cứ thông tin gì khác (tên, ký hiệu riêng);
    - Không trình bày phần biểu trưng đè lên bên dưới các phần chữ hoặc ngược lại;
    - Đối với biểu trưng đoạt giải, Hội đồng tuyển chọn sẽ đề nghị tác giả đoạt giải thuyết trình ý tưởng thiết kế, thiết kế chi tiết và hiệu chỉnh theo ý kiến Hội đồng (nếu có).
 

 

5. Hồ sơ dự thi phải đặt trong phong bì to A4 và một phong bì nhỏ. Trong phong bì nhỏ ghi đầy đủ các thông số về tác giả (theo mẫu) và dán kín. Phong bì này sẽ được mở để biết tên tác giả sau khi Hội đồng tuyển chọn xét chọn xong mẫu trúng giải.
Phong bì đựng hồ sơ dự thi ghi rõ:
Mẫu dự thi biểu trưng phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam.

V. Tiêu chí đánh giá tác phẨm dỰ thi

1. Bên cạnh những yêu cầu cơ bản quy định tại Điều 3 thể lệ này, hệ thống tiêu chí để đánh giá các mẫu thiết kế gồm:
    a. Ý tưởng của mẫu thiết kế;
    b. Sự độc đáo sáng tạo của mẫu thiết kế;
    c. Thể hiện được giá trị cốt lõi của hình ảnh về phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam.
    d. Tính thẩm mỹ, khoa học của mẫu thiết kế;
    e. Tính đa ứng: Thuận lợi cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi, gia công được bằng mọi chất liệu;
    g. Khả năng dễ nhớ, dễ nhận biết của mẫu thiết kế;
    h. Mẫu thiết kế phải hài hòa màu sắc.

VI. ThỜi gian và cách thỨc gỬi bài dỰ thi

1. Thời gian gửi bài dự thi bắt đầu từ 01/10/2008 đến hết ngày 30/10/2008
    - Các bài dự thi, bản thuyết minh, đĩa CD và phong bì nhỏ được cho chung vào một phong bì lớn A4 dán kín đề gửi: Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Phòng Thông tin-Giáo dục-Truyền thông), Bộ Y tế , 135/3 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.
    - Phong bì đựng hồ sơ dự thi ghi rõ:
Mẫu dự thi biểu trưng phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam.
2.
Thời hạn cuối cùng nhận bài dự thi: Ngày 30/10/2008 (theo dấu bưu điện nơi gửi).

VII. GiẢi thưỞng và trao giẢi thưỞng

1. Giải thưởng cuộc thi bao gồm:
    a. 01 giải Nhất: gồm Giấy chứng nhận giải thưởng và Bằng khen của Bộ Y tế, trị giá giải thưởng 10 triệu đồng;
    b. 01 giải Nhì: Gồm giấy chứng nhận giải thưởng của Bộ Y tế, trị giá giải thưởng 05 triệu đồng;
    c. 01 giải Ba: Gồm giấy chứng nhận giải thưởng cuộc thi của Bộ Y tế, trị giá giải thưởng 02 triệu đồng;
    d. 5 giải khuyến khích gồm giấy chứng nhận giải thưởng của Bộ Y tế, mỗi giải trị giá 01 triệu đồng;
    e. Nếu không chọn được tác phẩm xuất sắc, Hội đồng tuyển chọn có thể quyết định không trao giải nhất mà chỉ trao các giải khác của cuộc thi;
2. Việc trao giải thưởng sẽ được Bộ Y tế thực hiện công khai. 
    

VIII. ĐỊa chỈ liên hỆ và cung cẤp thông tin

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
CỤc Phòng, chỐng HIV/AIDS, BỘ Y tẾ
135/3 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 04.7367143.

E-mail: truyenthong_vaac@yahoo.com.