WB hỗ trợ 35 triệu USD cho Việt Nam phòng chống HIV/AIDS
Các Website khác - 26/05/2005

Hà Nội (TTXVN) - Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức hỗ trợ 35 triệu USD cho dự án Phòng chống HIV/AIDS của Việt Nam nhằm giảm bớt sự lây lan của dịch bệnh này, và ngăn ngừa sự lan rộng trong cộng đồng.

Ngày 26/5 tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Đức Thúy và Giám đốc WB tại Hà Nội Klaus Rohland đã ký văn bản hiệp định về vấn đề này. Đây là khoản viện trợ không hoàn lại lớn nhất của WB cho Việt Nam trong lĩnh vực này từ trước đến nay.

Số tiền viện trợ đó sẽ giúp Việt Nam triển khai dự án phòng chống HIV/AIDS trong 6 năm (2005-2011). Đây là dự án đầu tiên thể hiện cam kết hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện thành công Chiến lược Quốc gia phòng chống HIV/AIDS đã được phê duyệt năm 2004.

Tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Ngọc Trọng khẳng định khoản viện trợ trên là nguồn tài chính hết sức quý báu hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu và hạn chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư dưới 0,3% vào năm 2010.

Giám đốc WB Klaus Roland nói "Đây là thời gian thích hợp mà chính phủ Việt Nam cần có những hành động để chặn đứng dịch bệnh này." Ông bày tỏ hy vọng dự án này sẽ tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong công tác phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam.

Phần lớn kinh phí dự án sẽ được chuyển trực tiếp đến 20 tỉnh và thành phố để xây dựng và thực hiện các chương trình hành động theo Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2015 và tầm nhìn 2020 bao gồm các hoạt động tập trung vào mục tiêu ngăn chặn sự lây lan của HIV.

Theo ông Lê Đức Thúy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, dự án phòng chống HIV/AIDS phù hợp với chiến lược của các nhà tài trợ nhằm ngăn chặn để giảm bớt sự lây nhiễm HIV và bùng nổ nạn dịch mới, từng bước nâng cao nhận thức của người dân và toàn xã hội hỗ trợ thay đổi hành vi để phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS.

Dự án cũng sẽ hỗ trợ các nỗ lực của chính phủ trong việc xây dựng một hệ thống quốc gia để theo dõi, giám sát và đánh giá tính hiệu quả của chương trình phòng chống HIV/AIDS quốc gia, kể cả hỗ trợ sự phối hợp đa ngành nhằm giảm kỳ thị và phân biệt đối xử, cũng như tăng cường năng lực tại các cấp trung ương và cấp tỉnh, hỗ trợ khuyến khích sáng kiến phòng chống HIV/AIDS. Một chương trình thử nghiệm cách tiếp cận dựa trên cơ sở cộng đồng trong việc lồng ghép các hoạt động giảm thiểu tác hại trong điều trị và chăm sóc sẽ được thực hiện tại Hà Nội, Hải Phòng và Khánh Hòa./.