Dược phẩm là quán quân về tốc độ tăng giá
Các Website khác - 13/01/2005

So với mặt bằng giá năm 2000, giá dược phẩm - y tế tăng 34% trong khi giá tiêu dùng bình quân chỉ tăng 19%. Thuốc chữa bệnh trở thành nhóm hàng chiếm "giải nhất" về tốc độ tăng giá.

Theo Tổng cục Thống kê, giá thuốc tăng nhanh gấp 4 lần so với giá nhà ở và vật liệu xây dựng trong 4 năm qua. Riêng trong năm 2004, giá của nhóm hàng này tăng hơn 9%, chỉ đứng sau tốc độ tăng giá của lương thực - thực phẩm. Theo các chuyên gia, nếu không nhờ tác động của các biện pháp bình ổn giá thuốc thì dược phẩm sẽ vẫn giữ vị trí quán quân về tốc độ tăng giá.

(Theo Thanh Niên)