Chưa đấu đã thua
Các Website khác - 18/08/2005

Cuộc bầu cử tổng thống (TT) Singapore ngày 27-8 đã gặp trục trặc ở 2 tuần cuối chuẩn bị, không làm hài lòng đông đảo cử tri. Ra tranh cử lần này có 4 ứng cử viên: ngoài đương kim TT R. Nathan, 81 tuổi, còn có 3 người khác là các ông Andrew Kuan, Ramachandran Naidu và Ooi Boon Ewe.

Chức TT ở Singapore có nhiệm kỳ 6 năm chỉ làm nhiệm vụ lễ tân là chính còn mọi quyền hành thuộc thủ tướng. Theo hiến pháp và luật bầu cử của đảo quốc này, ứng cử viên TT phải được Ủy ban Bầu cử TT (PEC) xét duyệt đủ tư cách và năng lực mới được cấp thẻ ứng cử viên. Lần này chỉ duy nhất đương kim TT Nathan được cấp thẻ xác nhận đủ tư cách, còn 3 ứng viên khác đều bị loại. Như vậy chỉ có ông Nathan là ứng viên duy nhất, nên không cần cử tri bỏ phiếu, mà mặc nhiên trúng cử.

Hai ứng viên bị loại không có phản ứng gì. Riêng ông Andrew Kuan không cam chịu thua khi chưa bỏ phiếu mà phản đối quyết liệt. PEC kết luận ông Kuan, 51 tuổi, cựu trưởng Ban Tài chính Công ty JTC, chưa đủ thâm niên, có địa vị thấp không đúng tiêu chuẩn hiến pháp quy định, đặc biệt không có năng lực quản lý và điều hành công việc của Phủ TT. Trong tuyên bố phản đối quyết định của PEC, ông Kuan khẳng định: “Tôi kháng cáo và muốn được gặp PEC. Tôi không biết PEC loại bỏ tôi dựa trên cơ sở gì. Chức vụ trưởng Ban Tài chính công ty đã giúp tôi có đủ kinh nghiệm điều hành và quản lý các vấn đề tài chính. Tôi tuy chưa có kinh nghiệm chính trị và trước mắt còn nhiều thách thức và yêu cầu, nhưng tôi đã trưởng thành rất nhanh chóng”. Ông còn khoe rất am hiểu hiến pháp vì đã đọc kỹ không dưới 17 lần nên có đủ tư cách và phẩm chất ứng cử TT!

Đây là lần thứ 2 trong 3 lần bầu TT ở Singapore chỉ có một ứng viên và không cần bỏ phiếu. Lần thứ nhất là năm 1999, cũng chỉ có ông Nathan được cấp “thẻ đủ tư cách” và tất nhiên ông “trúng cử”.

T. Tùng