Đức và Việt Nam tăng cường hợp tác khoa học kỹ thuật
Các Website khác - 11/10/2005

Đức và Việt Nam tăng cường hợp tác khoa học kỹ thuật

Ngày 11.10, đại diện Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Đức (BMBF) và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký một tuyên bố chung về việc tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác.

Trọng tâm hợp tác là các dự án nghiên cứu và công nghệ về nước và môi trường như ô nhiễm nước do chăn nuôi, xử lý nước thải, công nghệ Biogas, xử lý những vấn đề môi trường do khai thác than. Thêm vào đó, hai bên dự kiến sẽ đưa thêm các cơ quan nhà nước, các cơ sở nghiên cứu cũng như các doanh nghiệp công nghiệp tham gia vào các dự án.

V.A