Hàn Quốc giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ
Các Website khác - 22/10/2005
Hàn Quốc giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ

Ngày 21.10, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Eui Ki đã trao cho Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phú Bình số tiền cứu trợ 20.000USD của Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc, nhằm giúp đỡ nhân dân các địa phương của Việt Nam bị chịu thiệt hại do cơn bão số 7 vừa qua. Khoản tiền viện trợ này sẽ được sử dụng vào việc sửa chữa nhà cửa, trường học và cải tạo đất nông nghiệp bị ngập lụt trong cơn bão vừa qua.

T.A