Khuyến khích tiềm năng từ người nhập cư
Các Website khác - 18/11/2005
Báo cáo "Viễn cảnh kinh tế toàn cầu" của Ngân hàng Thế giới:
Khuyến khích tiềm năng từ người nhập cư

Người gốc Phi chờ xin nhập cư ở gần
cảng Calais (Pháp).
Thống kê chính thức mới nhất được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố qua báo cáo thường niên "Viễn cảnh kinh tế toàn cầu" hôm 16.11 tại Washington (Mỹ) cho thấy, khoản kiều hối do lực lượng lao động gần 200 triệu người nhập cư ở nước ngoài trên toàn cầu gửi về nước năm 2005 đã vượt quá 232 tỉ USD - gấp đôi tổng nguồn viện trợ từ tất cả các chính phủ.

Riêng khu vực các nước đang phát triển nhận được 167 tỉ USD - hơn gấp ba lần mức viện trợ phát triển từ tất cả các nguồn. Trên thực tế, số tiền do người nhập cư chuyển về nước qua các kênh không chính thức còn có thể cộng thêm ít nhất là 50% con số ước tính trên.

Vấn đề đặt ra hiện nay đối với các nhà hoạch định chính sách, theo Giám đốc đặc trách lĩnh vực kinh tế của WB Francois Bourguignon, là phải quản lý tốt nhất các cộng đồng nhập cư, để vừa gia tăng các nguồn lợi ích do họ mang lại, vừa giảm thiểu được những vấn đề kinh tế - xã hội nảy sinh như nguồn gốc phát sinh làn sóng bạo loạn kéo dài 3 tuần qua tại Pháp.

Báo cáo ước tính, số người nhập cư gia tăng sẽ giúp tăng lực lượng lao động tại các nước phát triển khoảng 3% vào năm 2025, tăng thu nhập thực tế toàn cầu khoảng 0,6% (356 tỉ USD). Báo cáo kêu gọi các nước đang phát triển nên ký kết các thoả thuận với các nước tiếp nhận người nhập cư nhằm cải thiện các điều kiện đi ra nước ngoài, thuê nhân công và chuyển tiền về nước.

Vấn đề người nhập cư bất hợp pháp, theo báo cáo, có thể ngăn chặn được thông qua cách quản lý tối ưu như chế độ cấp thị thực làm việc tạm thời cho người nhập cư trình độ lao động thấp tại một số nước công nghiệp; hoặc chương trình "guest worker" (công nhân di cư làm việc tạm thời) tại Mỹ cho phép người nhập cư bất hợp pháp có thể nhận được thị thực làm việc trong 3 năm... L.L.Q (Theo AFP)