Kỳ họp đặc biệt của Đại Hội đồng LHQ về vấn đề ma túy toàn cầu
Báo Tiếng chuông - 23/03/2016
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức một kỳ họp đặc biệt (UNGASS) về ma túy trong năm 2016. Phiên họp đặc biệt sẽ là một cột mốc quan trọng đánh giá những thành tựu, thách thức trong quá trình thực thi Tuyên bố chính trị và Kế hoạch hành động năm 2009 trong việc ứng phó với vấn đề ma túy thế giới, định hướng chính sách mới đối với vấn đề ma túy trong giai đoạn tiếp theo.

Dự kiến, kỳ họp đặc biệt về vấn đề ma túy trên thế giới (UNGASS 2016) dự kiến sẽ được tổ chức lại trong 3 ngày, từ ngày 19- 21/4/2016, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York.

Dự thảo văn kiện của UNGASS gồm các nội dung chính như sau: (1) Khuyến nghị về hoạt động giảm cầu và các biện pháp liên quan, bao gồm phòng ngừa  HIV/AIDS và điều trị cũng như các vấn đề sức khỏe liên quan; (2) Khuyến nghị về giảm cầu và những giải pháp có liên quan bao gồm phòng ngừa và cai nghiện, sức khỏe, đảm bảo tính sẵn có của các hóa chất được kiểm soát dùng trong mục đích y học đồng thời phòng ngừa thất thoát; (3) Khuyến nghị về giảm cung và các biện pháp liên quan, đối phó với tội phạm ma túy; phòng chống rửa tiền và tăng cường hợp tác tư pháp; (4) Các vấn đề có liên quan đến ma túy: quyền con người, thanh niên, phụ nữ và cộng đồng, các chính sách và biện pháp phù hợp và hiệu quả cũng như sự đảm bảo pháp lý và biện pháp bảo vệ có liên quan đến thủ tục tố tụng tư pháp hình sự;

(5) Những thách thức mới, nguy cơ và thực tiễn trong phòng ngừa, đấu tranh chống ma túy toàn cầu trên cơ sở 3 công ước quốc tế về kiểm soát ma túy và nguyên tắc về chia sẻ trách nhiệm chung và hợp tác quốc tế: ATS, bao gồm cả methamphetamine, các chất kích thần mới, tiền chất và việc sử dụng sai mục đích dược phẩm, việc sử dụng mạng Internet và các trang web ngầm; (6) Khuyến nghị tăng cường nguyên tắc về chia sẻ trách nhiệm chung và hợp tác quốc tế; (7) Đề xuất hoạt động về phát triển thay thế; Phát triển cây thay thế; hợp tác quốc tế trong khu vực, liên khu vực theo chính sách phát triển cân bằng; giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội.

Trước UNGASS 2016, khóa họp thường niên của Ủy ban về ma túy Liên Hợp Quốc (CND59) diễn ra từ 17 - 22/3/2016 và tập trung vào một số nội dung chính như: Đánh giá vai trò hoạt động của CND và Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC); Đánh giá việc thực hiện 3 Công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc về phòng chống ma túy; Đánh giá tình hình sản xuất, mua bán trái phép ma túy toàn cầu và việc thực hiện các khuyến nghị của CND trong kỳ họp tới; Thảo luận và thông qua các dự thảo Nghị quyết. Trong đó, các dự thảo Nghị quyết tập trung chủ yếu vào các vấn đề: án tử hình, các chất kích thần, chính sách đối với người nghiện trong đó tập trung vào vấn đề giới và y tế cộng đồng.

Theo Bộ Công an, Đoàn Việt Nam đã có bài phát biểu nêu bật chủ trương, chính sách và quan điểm của Việt Nam và ASEAN trong công tác đấu tranh, phòng ngừa ma túy nhằm đạt được sự đồng thuận cao về các giải pháp trong vấn đề ma túy trong thời gian tới, góp phần cho sự thành công của UNGASS.