Lơ là dự phòng ban đầu đối với HIV hiện nay rất nguy hiểm
Tạp chí AIDS và Cộng đồng - 05/08/2016
Theo TheBody.com, Ban biên tập của tạp chí này cho rằng chúng ta đã có thể làm mạnh hơn các hoạt động can thiệp hiện có liên quan đến dự phòng ban đầu đối với HIV

Và nhắc lại rằng, để đạt được các mục tiêu 90x90x90 thì không có cách nào khác là phải làm thật tốt khâu dự phòng ban đầu. Các tác giả cũng khẳng định việc lơ là các hoạt động dự phòng ban đầu với HIV là rất nguy hiểm.

Căn cứ theo nguồn thông tin từ tạp chí Lancet, một tạp chí chuyên đăng tải các vấn đề nghiên cứu về HIV, đã chỉ ra rằng các nhu cầu triển khai hoạt động dự phòng để làm giảm tỷ lệ mắc mới HIV và đạt được mục tiêu ở cấp quốc gia và cấp độ toàn cầu về phòng, chống HIV/AIDS.