Mất tướng
Các Website khác - 22/10/2005

Mất tướng

Lại nói Khổng Minh ở Hán Trung bấy giờ quân mạnh, ngựa khoẻ, lương thảo phong túc, mới hội các tướng lại bàn kế đánh Ngụy. Bỗng đâu một cơn gió to từ góc tây bắc nổi lên, lay đổ một cây thông cổ thụ giữa sân. Khổng Minh bấm một ngón độn rồi nói: "Trận gió này báo điềm mất một đại tướng".

Các tướng chưa tin. Đang uống rượu, chợt có tin báo có hai con của Triệu Vân là Triệu Thống và Triệu Quảng lại ra mắt. Khổng Minh giật mình, quẳng chén rượu xuống đất mà rằng: "Tử Long hỏng mất rồi!".

Hai con Tử Long vào lạy dưới đất thưa: "Cha tôi đêm qua bị bệnh nặng qua đời rồi". Khổng Minh giậm chân xuống đất khóc, mà than rằng: "Tử Long mất đi nhà nước tổn thất mất một cột cái, ta thì gãy mất một cánh tay rồi"...

Trở lại chuyện Tuyển U.23 Việt Nam vừa tập huấn từ Áo về nhằm chuẩn bị cho trận "đánh nhớn" tại SEA Games 23. Quân tướng vừa đáp xuống phi trường Nội Bài (Hà Nội) thì đã có "trát" của công an triệu tập "tướng" Vinh (Nguyễn Thành Vinh) đến làm việc về vụ "bồi dưỡng" cho tổ trọng tài Lê Văn Tú 130 triệu, trong số này có 40 triệu tiền thưởng riêng của "tướng" Vinh.

Sự vụ vỡ lở đã lâu, nhưng đến giờ này, LĐBĐVN mới quyết tìm người thay thế ông Vinh và ai cũng rõ ông Lê Thụy Hải đã được bổ nhiệm. "Tướng" Vinh nếu sinh năm 1946, tuổi Bính Tuất thì sang năm là năm tuổi - cũng là năm hạn. Có người bảo: "Hạn sớm là hạn nhẹ". Người ác khẩu nói khác: "Bính biến vi tù".

Ông Vinh khó tránh khỏi lao lý. Vấn đề là mức độ nặng nhẹ thế nào thôi!". Chuyện này là của bên công an, tất cả những "ý kiến" trên chỉ ở mức "dưới tham khảo". Duy có điều chắc chắn là ông A.Riedl rất buồn; dù ông không giậm chân than như Khổng Minh khi hay tin mất Triệu Tử Long.

Nhưng "tướng" Vinh từng là cộng sự, từng là "cánh tay" của ông chinh chiến trong mấy đợt ông được mời làm "nguyên suý", nên ông buồn là đúng thôi. Song không biết ông có giận "tướng" Vinh hay không thì chỉ có ông và trời mới biết được.

Bởi thế mới có thơ rằng:

Vì sao tiền mất, tật mang.
Chung quy vì thiếu đàng hoàng mà ra.

Mà đã thiếu đàng hoàng là dính vào tiêu cực rồi. Bởi thế muốn biết số phận "tướng" Vinh thế nào, xin chờ hồi sau sẽ rõ.

Bùi Hàn Sỹ