Khởi động thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I Vắc xin kết hợp phòng lây nhiễm HIV tại Ấn Độ
Các Website khác - 19/04/2009

Ngày 5 tháng 2 năm 2009, tại New Delhi - Ấn độ, Hội đồng nghiên cứu Y học quốc gia đã thông báo kế hoạch bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I vắc xin phối hợp phòng lây nhiễm HIV gồm ADVAX và TBC-M4. Thử nghiệm này sẽ được tiến hành tại hai cơ quan nghiên cứu y học quốc gia là Viện nghiên cứu AIDS quốc gia tại Pune, Maharashtra và Trung tâm nghiên cứu Lao Chennai, Tamil Nadu.  Tổ chức CARE, Chennai sẽ phối hợp với các Trung tâm nghiên cứu trên để tổ chức các hoạt động vận động và huy động cộng đồng cho chu kỳ thử nghiệm lâm sàng đầu tiên này.  

Thử nghiệm phối hợp hai loại vắc xin khác nhau với hy vọng tạo sự đáp ứng miễn dịch của cơ thể tốt hơn so với việc chủng ngừa từng loại vắc xin đơn lẻ. ADVAX là loại vắc xin phòng, chống AIDS chế từ một đoạn AND của HIV-1 sử dụng để làm "mồi" cho đáp ứng miễn dịch. TBC-M4 là một loại vắc xin phòng chống AIDS được sản xuất dựa trên tái tổ hợp của vắc xin Ankara nhằm đẩy mạnh việc đáp ứng miễn dịch đã được tạo ra ban đầu bởi ADVAX. Cả hai vắc xin này đều chỉ chứa một phần gen của HIV nên chúng không thể gây nhiễm HIV.

            Tất cả các thủ tục cần thiết cho phép việc thử nghiệm lâm sàng vắc xin đã được hoàn thành. Việc thử nghiệm lâm sàng trong giai đoạn I được tiến hành theo phương pháp ngẫu nhiên, mù đôi với nhóm chứng được sử dụng chất giả dược (placebo) cho 32 người với 16 người tại mỗi điểm nghiên cứu. Những người tình nguyện sẽ được chỉ định vào một trong hai nhóm. Một nhóm (Nhóm A) sẽ được nhận liều ADVAX (hoặc chất giả dược) và sau đó là TBC-M4  (hoặc chất giả dược) ở các tháng 0, 1, 3 và 6. Những người tình nguyện trong nhóm còn lại (Nhóm B) sẽ nhận được liều TBC-M4 (hoặc chất giả dược) ở các tháng 0, 1 và 6. Không ai trong số cán bộ nghiên cứu hoặc người thử nghiệm biết được ai là người sử dụng vắc xin hoặc chất giả dược. Thời gian nghiên cứu cho mỗi tình nguyện viên dự kiến trong 18 tháng
 

Hữu Thuỷ

Theo Science Daily/VAAC.gov.vn