Phát hiện ra "mục tiêu tấn công" mới cho vắc xin chống HIV
Tạp chí AIDS và Cộng đồng - 10/08/2016
Theo tin của Science Alert, thì các nhà nghiên cứu vừa mới phát hiện ra mục tiêu mới cho một ứng viên vắc xin chống HIV tiềm năng và họ đã có được các bằng chứng trong phòng thí nghiệm về việc có thể ngăn chặn được HIV gây nhiễm cho các tế bào.

Mục tiêu (điểm nhắm tới) mới này là một phần của vỏ HIV, có tên gọi là "Fision peptide" (FP). Cấu tạo của FP này đơn giản hơn các điểm mà các vắc xin chống HIV trước đây tập trung "tấn công" vào.

Tác dụng của vắc xin này sẽ có được thông qua việc cho hệ miễn dịch tiếp xúc trực tiếp với phần vô hại của virus để nó có thể tấn công được virus vào các lần "gặp mặt" về sau và như vậy, có thể ngăn chặn sự lây nhiễm HIV từ trước khi nó xảy ra.

Mục tiêu mới trên của các vắc xin đã được xác định trong khi các tác giả nghiên cứu máu của một người nhiễm HIV hiếm gặp vô danh. Cơ thể người này đã tạo ra được các kháng thể chống lại các bộ phận mà trong trường hợp thông thường không phải là mục tiêu của các kháng thể, do đó tránh được các triệu chứng bệnh một cách tốt hơn