Thiếu kinh phí cho chương trình dùng thuốc đông y điều trị nghiện
Báo Tiếng chuông - 07/02/2017
Theo báo cáo kết quả công tác cai nghiện ma túy giai đoạn 2014-2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, hiện nay việc nghiên cứu sản xuất thuốc, phương pháp điều trị, cai nghiện ma túy mới đang có nhiều khó khăn.

Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy, các cơ quan có liên quan, các nhà khoa học nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm, thí điểm các loại thuốc: Cedemex, Bông sen, Hentos, Kamat… phương pháp điện châm, liệu pháp vật lý trị liệu, nghiên cứu điều trị cho nhóm người sử dụng ATS. Đến nay, một số thuốc, phương pháp đã được sử dụng rộng rãi như: Cedemex, Bông Sen, Hentos...

 

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Công văn số7268/VPCP-KGVX ngày 17/9/2012 về việc cho phép thí điểm mô hình hỗ trợ điều trị, cắt cơn nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex ở cộng đồng, các Bộ ngành liên quan đã triển khai thí điểm tại tỉnh Thái Nguyên, Hưng Yên, Kiên Giang…, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các địa phương tiến hành tổng kết đánh giá và báo cáo Chính phủ hỗ trợ kinh phí để triển khai nhân rộng tại cơ sở cai nghiện và cộng đồng.

Hiện nay, việc nhân rộng mô hình ứng dụng các bài thuốc đông y do Việt Nam sản xuất như Cedemex, Bông Sen, Hentos… gặp nhiều khó khăn, các bài thuốc đông y hỗ trợ cai nghiện ma túy chủ yếu được khuyến khích sử dụng cho cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng, trong khi chưa có quy định hỗ trợ kinh phí mua thuốc cho người cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng.

Bên cạnh đó, kinh phí công tác cai nghiện được bố trí trong nguồn đảm bảo xã hội của các địa phương. Do vậy, nhiều địa phương không cân đối được ngân sách và không bố trí kinh phí cho công tác này, nhất là cấp huyện, cấp xã (kinh phí cai nghiện tự nguyện, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, kinh phí lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc). Kinh phí hỗ trợ nhân rộng mô hình sử dụng thuốc đông y do Việt Nam sản xuất như: Cedemex, Bông sen… còn chưa có.

Chính vì vậy, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội kiến nghị Chính phủ tăng cường nguồn lực cho công tác cai nghiện ma túy từ Trung ương đến địa phương; xem xét, phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội, trong đó kinh phí thực hiện công tác cai nghiện; xem xét, bổ sung sung nguồn kinh phí để thực hiện việc mở rộng mô hình cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng bằng thuốc đông y (Cedemex, Bông sen)do Việt Nam sản xuất.