Tỷ lệ tử vong sau 5 năm điều trị ARV không phụ thuộc vào số lượng tế bào CD4 ở thời điểm bắt đầu điều trị
Tạp chí AIDS và Cộng đồng - 15/08/2016
Theo TheBodyPro.com thì kết quả của một nghiên cứu đăng trên Tạp chí lâm sàng bệnh nhiễm trùng Mỹ cho thấy lượng tế bào CD4 ban đầu cao hơn có liên quan chặt chẽ với tỷ lệ tử vong thấp hơn trong năm đầu tiên sau khi được bắt đầu điều trị bằng ARV, tuy nhiên sự liên quan này về cơ bản sẽ không còn sau 5 năm điều trị

Trong nghiên cứu trên, các tác giả đã phân tích cơ sở dữ liệu trong hồ sơ của 37.496 bệnh nhân HIV/AIDS ở châu Âu và bắc Mỹ, những người được điều trị bằng ARV trong giai đoạn 1996-2001. Nhìn chung, tỷ lệ tử vong trên 1.000 bệnh nhân trong vòng 6 tháng kể từ khi bắt đầu điều trị là 32,8, nhưng sau đó giảm xuống 1/2, còn 16% sau 5-10 năm điều trị.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, những bệnh nhân được bắt đầu điều trị khi có lượng tế bào CD4 dưới 50 có tỷ lệ tử vong cao gấp đôi trong vòng 6 tháng đầu điều trị (MR = 88), nhưng tỷ lệ này chỉ cao lên chút ít (MR = 18.0) so với tỷ lệ chung nói trên (MR = 16) sau 5-10 năm điều trị. Còn ở những người bệnh được bắt đầu điều trị khi có lượng tế bào CD4 bằng hoặc trên 500 có MR tương ứng là 8.5 (chỉ bằng 1/4 so với MR nói chung là 88) và 11,9