Hợp nhất Diễn đàn và HAVAG thành Liên minh Xã hội Dân sự Việt Nam Phòng chống AIDS
Các Website khác - 10/11/2008

 

Trong tháng 10/2008, Ban Điều hành của Diễn đàn Xã hội Dân sự Hợp tác Phòng chống AIDS và Ban Điều hành của HAVAG đã có cuộc họp, và đồng ý hợp nhất Diễn đàn và HAVAG thành Liên minh Xã hội Dân sự Việt Nam Phòng chống AIDS (tên tiếng Anh vẫn là VCSPA). 

 

Việc hợp nhất này nhằm khẳng định sự thống nhất của các nhóm và tổ chức xã hội dân sự tham gia phòng chống AIDS ở Việt Nam - vì gần đây đã có ý kiến cho rằng chúng ta không thể thống nhất với nhau được, dẫn đến sự tồn tại song song của hai liên minh mà mục đích giống nhau.

 

Trong số các thành viên của HAVAG, có nhiều thành viên đồng thời tham gia Diễn đàn nhưng có một số chỉ tham gia HAVAG. Vì vậy, để đảm bảo tính dân chủ, không mang tính ép buộc, VCSPA đã đề nghị các thành viên điền vào bản đăng ký làm thành viên của VCSPA.

 

Tạm thời, hai Ban Điều hành hợp nhất thành một và bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh được tạm thời cử làm đại diện. Ban Điều hành cũng thống nhất sẽ tổ chức Đại hội toàn thể với sự góp mặt của tất cả các thành viên vào cuối năm nay tại Hà Nội để bầu ra Ban Điều hành mới. Ban Điều hành hợp nhất đã làm việc với nhau rất ăn ý. Trong tuần trước, Ban Điều hành đã họp để thảo luận về việc VCSPA gửi ý tưởng tham gia đề xuất cho Quỹ Toàn cầu vòng 9 của Việt Nam. Buổi họp đã thu được kết quả rất tốt đẹp.

 

Ban Điều hành tin tưởng rằng sự hợp nhất này sẽ củng cố thêm sức mạnh cho các nhóm và tổ chức xã hội dân sự chúng ta. Sự hợp nhất này cũng chứng tỏ sự nhìn xa trông rộng và tinh thần vì lợi ích chung của Ban Điều hành HAVAG.

 

Ban Biên tập Hiv.com.vn